Akademiet gratulerer!
23. apr 12:00
3. mai 18:00
ÅRSMØTET 2024
21. mai 14:00
Abeluka 2024

Utvalgte videoer

Artificial intelligence and the changing nature of government

Se video

Bærekraftige batterier – hvor går veien videre?

Se video
Meld deg på vårt nyhetsbrev og få e-post med utvalgte arrangementer og nyheter fra Det Norske Videnskaps-Akademi. Meld deg på nyhetsbrevet

Notert

Portrett av professor Ole Andreassen

Ole Andreassen får Hjernerådets forskningspris 2024

Akademimedlem Ole Andreassen tildeles Hjernerådets forskningspris for 2024. Han får prisen for sin omfattende forskning på hjernen og hjernens sykdommer gjennom mange år. 

Andreassen er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og leder av Senter for Presisjonspsykiatri (SPP). Senteret springer ut fra Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT), et tidligere Senter for fremragende forskning ved UiO. Han ble innvalgt i Akademiets gruppe for medisinske fag i 2014.

– Det er en stor ære å motta Hjernerådets forskningspris, sier Andreassen. 

– Prisen har stor betydning for meg personlig, og er en flott anerkjennelse til mitt forskningsteam. Ikke minst er det et viktig signal om at forskning på psykiske lidelser er av stor betydning, legger han til.

Kilde: Ole Andreassen får Hjernerådets forskningspris for 2024 - Institutt for klinisk medisin (uio.no)

Aud Tønnessen, direktør for Kulturhistorisk museum

Aud Tønnessen er ny direktør for Kulturhistorisk museum

Akademimedlem Aud Tønnessen tiltrer som ny direktør for Kulturhistorisk museum i Oslo i mars 2024. Hun er første kvinne som innehar denne stillingen. 

Tønnessen er professor i teologi, og har vært dekan ved Det teologiske fakultet i to perioder. Hun har forsket på blant annet kirkehistorie og forholdet mellom kirken og velferdsstaten. 

I et intervju med Uniforum forteller Tønnessen at hun gleder seg til å ta fatt på jobben:

-Kulturhistorisk museum er det nærmeste du kommer et nasjonalhistorisk museum i Norge. Utstillingene og fortellingene vi velger å formidle, vil være med å påvirke hvordan vi i Norge skal se på den nasjonale historien. Det er et ansvar vi skal forvalte med kunnskap, kompetanse og ydmykhet, sier hun.

Kvinne på talerstol

Unni Wikan får Pela- og Fadimeutmerkelsen 2024

Sosialantropolog og medlem av Akademiet Unni Wikan ble nylig tildelt Pela- og Fadimeutmerkelsen 2024. Utmerkelsen er oppkalt etter Pela Atroshi og Fadime Sahindal som ble æresdrept av sine familier.

Pela- og Fadimeutmerkelsen har som formål å anerkjenne personer som gjør en betydelig innsats i arbeidet mot æresrelatert vold. Wikan har siden 70-tallet foretatt et enormt internasjonalt feltarbeid og har gjennom erfaring fra Midtøsten, Asia og flere nordiske land, analysert æreskulturen, og forklart hvordan æreskulturen er et hinder for integrasjon. Hun har gitt ut flere bøker, blant annet "For ærens skyld - Fadime til ettertanke"

Unni Wikan er professor emerita i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo

Om oss

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857 og er en frittstående, landsomfattende medlemsforening som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer, og æresmedlemmer.

Bare medlemmer av Akademiet kan foreslå kandidater til medlemmer. Kandidatene vurderes på vitenskapelige kriterier. Medlemmene er fordelt på to klasser; Den matematisk-naturvitenskapelige og Klassen for humaniora og samfunnvitenskap . Hver klasse er delt i åtte grupper. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Innvalg av nye medlemmer finner sted en gang i året.