Grønn omstilling - Vitenskapens rolle for en bærekraftig framtid

Hvordan kan vi sikre et grønt skifte når krig og politisk uro preger verdensbildet?

Strømmes
Det Norske Videnskaps-Akademi
Grønn omstilling - Vitenskapens rolle for en bærekraftig framtid

Bærekraft er en hovedsatsning for Akademiet i 2024. Gjennom denne møteserien vil vi sette søkelys på viktige og aktuelle problemstillinger knyttet til klima, naturmangfold og bærekraft. 

Vi vil skape en møteplass for forskning og politikk gjennom å invitere sentrale politikere og forskere til kunnskapsutveksling og debatt.

Møteserien er støttet av Bergesenstiftelsen.

Møtene

Kampen om arealene 15. april 2024 

Krig og bærekraft 4. juni 2024

Nyhetsartikler

- Vi trenger kunnskap for å løse klimakrisen

Kontaktperson

Prosjektleder Gro Havelin. E-post: gro.havelin@dnva.no

Grafikk

Foto av Lucy H.G. Solomon

Påmelding

Meld deg på via dette skjemaet

 

Kan det bygges et bærekraftig forsvar?

Fred og bærekraft 

Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner er et av de 17 bærekraftsmålene. 

Forsvaret representerer statens kraftigste maktmiddel for å sikre nasjonal suverenitet og ivareta nasjonale institusjoners evne til å operere. Investeringer i tungt militært materiell og gjennomføring av tester og øvelser har samtidig betydelig klima- og miljøkonsekvenser, og utfordrer mange av de andre bærekraftsmålene. Dette forsterkes hvis stater aktivt må forsvare seg mot en motstander. Hvordan balansere disse målkonfliktene?

Er et bærekraftig forsvar mulig?

Gitt dagens sikkerhetspolitiske situasjon, hvordan kan Norge bidra til den internasjonal (stormakts)politikk og internasjonale organisasjoner for å motvirke et opprustningskappløp som ikke bærekraftig?

Hvordan kan det norske forsvaret bidra til bærekraft samtidig som vi må bygge tilstrekkelig forsvarsevne?

Forskning og innovasjon må antagelig styrkes for å gjøre Forsvaret mer bærekraftig. Hvordan har utviklingen av investeringer i forsvarsforskning vært, nasjonalt og internasjonalt? Hva må til for å få bærekraft inn som en premiss i forsvarsforskningen?

På dette andre møte i serien Grønn omstilling inviterer vi sentrale politikere og forskere til å belyse forholdet mellom forsvar og bærekraft. 

*

Informasjon om panel komemr snarlig.