Nyheter

Nyhetsarkiv

StatoilHydro og Det Norske Videnskaps-Akademi har inngått en 5-årig samarbeidsavtale som betyr at det såkalte VISTA-programmet tilføres 15 millioner kroner hvert år til oljerelatert grunnforskning. Avtalen ble undertegnet i forbindelse med VISTA-dagen 25. november av Svenn F. Utengen på vegne av StatoilHydro og Akademiets generalsekretær Reidun Sirevåg.

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi nedsatte for et års tid siden et utvalg som fikk i oppdrag å utrede situasjonen for norsk forsking, herunder forskningsfinansiering. Utvalget som har vært ledet av professor Lars Walløe, la fram rapporten "Evne til forskning - Norsk forskning sett innenfra" på et åpent møte på Akademiet 20. november.  Professor Walløe presenterte hovedkonklusjonene i rapporten for en fullsatt sal av forskere og representanter fra næringslivet, Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd - og høstet mange lovord.

Formannskapet i Academia Europea har valgt professor Lars Walløe, Universitetet i Oslo, som i åtte år var vekselsvis preses og visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi, til sin neste president. Lars Walløe overtok dette prestisjetunge vervet i forbindelse med årsmøtet i Academia Europea (The Academy of Europe) som ble holdt i Liverpool 18. – 20. september. Walløe som blir den femte presidenten i det europeiske akademiets historie, overtar etter professor Jürgen Mittelstrass fra Tyskland.

Det Norske Videnskaps-Akademi arrangerer i samarbeid med The Royal Society of Edinburgh en akvakulturkonferanse ved Heriot-Watt University i Edinburgh 21. - 22. april 2009. Professor Jan Raa er av Akademiet oppnevnt som norsk medlem i arrangementskomiteen.

I Sandnes og Stavanger blir det stjernefest når begge vinnerne av Kavliprisen i astrofysikk, Maarten Schmidt og Donald Lynden-Bell, kommer på besøk. Høydepunktene blir åpningen av den Observasjonsterassen på den nye Vitenfabrikken i Sandnes i dag, 10. september, og de offisielle Kalvi-forelesningene på Universitetet i Stavanger i morgen fra kl 14.00 – 15.30. Etter forelesningene blir de to prisvinnerne intervjuet av forskerne Margrethe Wold og Øystein Elgarøy.

Kavliprisen i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap ble i dag, 9 september, delt ut for første gang. Kronprins Haakon Magnus foresto utdelingen av de internasjonale forskningsprisene som gikk  til sju av verdens fremste forskere. Seremonien fant sted i Oslo Konserthus. 10. og 11. september skal vinnerne holde sine offisielle prisforelesninger ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger og ved NTNU i Trondheim.

The Kavli Prizes were awarded for the first time in Oslo  on the 9th of September 2008. His Royal Highness Crown Prince Haakon Magnus led the presentation of the international research prizes to seven of the world’s most prominent scientists in astrophysics, nanoscience and neuroscience. The prize award in each of the scientific areas carries a cash award of 1 million American dollars, donated by Fred Kavli. Each of of laureates also received a gold medal and a scroll.The Kavli Prize was established as a joint venture between The Kavli Foundation, the Norwegian Ministry of Education and Research and the Norwegian Academy of Science and Letters. In his opening speech the Academy’s president, Ole-Didrik Lærum, emphasised the significance of the prize for increased attention to Norwegian research internationally, and how such a prize breaks down barriers between the traditionally closed scientific community and civil society.  

Fred Kavli og vinnerne av Kavliprisen i nevrovitenskap og nanovintenskap kommer til Trondheim og NTNU der det er lagt opp til et imponerende program som innledes med de offisielle Kavliprisforelesningene på NTNU torsdag 11. september kl 9.30 - 12.00.

Romvirksomhet er ikke bare et spørsmål om tapre astronauter og spennende astronomi. Norge er et lite, men viktig romland på toppen av verden, og vår visjon er å utnytte rommet bedre enn de fleste andre land. Nytteaspektet ved utnyttelsen av rommet blir stadig mer fremtredende. Det sier Paul Brekke fra Norsk Romsenter. Torsdag 11. september kl 11.00 holder han foredrag for næringslivsledere og andre interesserte på Vitenfabrikken i Sandnes som en del av Kavli-arrangementene.

Seven pioneering scientists who have transformed human knowledge in the fields of nanoscience, neuroscience and astrophysics will receive the first Kavli Prizes, awarded by the Norwegian Academy of Science and Letters, on 9 September, 2008 . The prize in each of the three scientific areas consists of one million dollars; each laureate also receives a gold medal and a scroll. The award ceremony takes place at Oslo Concert Hall and will be hosted by Åse Kleveland, artist and former Minister of Culture.

Det starter med tre populærvitenskapelige foredrag - ett innfor hvert av fagområdene - i Universitets Aula mandag 8. september fra kl. 10 til 12. Ettermiddagen er avsatt til tre parallelle symposier i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Onsdag 10. september skal tre av prisvinnerne holde sine Kavlipris-forelesninger på Universitetet i Oslo. Torsdag 11. september skal tre av prisvinnerene forelese ved NTNU i Trondheim, mens begge vinnerne innenfor astrofysikk skal forelese ved Universitetet i Stavanger.

Professor Lars Walløe has been elected to be the next President of the Academia Europaea.  Walløe was for many years President of the Norwegian Academy of Science and Letters.

Oslo, 28. mai 2008 Sju fremstående forskere som har revolusjonert vår kunnskap på områdene nanovitenskap, nevrovitenskap og astrofysikk er de første vinnerne av Kvali-prisene på én millioner dollar innenfor hvert felt. Tora Aasland, minister for høyere utdanning og forsking, gratulerte prisvinnerne umiddelbart etter kunngjøringen.

Seven pioneering scientists who have transformed human knowledge in the fields of nanoscience, neuroscience and astrophysics have become the first recipients of the million-dollar Kavli prizes. The President of the Norwegian Academy of Science and Letters, Ole Didrik Lærum, announced the names of the prize-winners at the Academy in Oslo today, 28 May. The astrophysics prize was awarded jointly to Maarten Schmidt, of the California Institute of Technology, US, and Donald Lynden-Bell, of Cambridge University.Louis E. Brus, of Columbia University, US, and Sumio Iijima, of Meijo University in Japan, share the nanoscience prize.The neuroscience prize goes to three sci­entists: Pasko Rakic, of the Yale University School of Medicine, US, Thomas Jessell, of Columbia University, US, and Sten Grillner, of the Karolinska Institute in Sweden.