Nyheter

Nyhetsarkiv

Akademiet gratulerer

Nobelkomiteen ved Karolinska Institutet kunngjorde i dag at Nobelprisen i fysiologi eller medisin i 2021 i fellesskap tildeles David Julius og Ardem Patapoutian for deres forskning på reseptorer for temperatur og berøring.

Ledige stillinger

To ledige deltidsstillinger (studentmedarbeidere) søkes til én administrasjonsstilling og én kommunkasjonsstilling 

Det Norske Videnskaps-Akademi er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme vitenskap og styrke vitenskapens rolle i samfunnet. Vi deler også ut vitenskapspriser og bidrar med vitenskapsråd til beslutningstakere. Akademiet ble stiftet i 1857.

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2023 - 2032)

Det Norske Videnskaps-Akademi har gitt sitt høringsinnspill til den nye langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Planen, når den blir vedtatt, skal gjelde for årene 2023 til 2032, og setter de store rammene og målene for akademia de neste årene. Høringsinnspillet ble overlevert 10. september 2021. 

Birkelandprisen 2020

Yara Birkelandpris for 2020 går til fysiker Jabir Ali Ouassou. Han får prisen for sin doktoravhandling Manipulating superconductivity in magnetic nanostructures in and out of equilibrium. Prisen ble delt ut under Birkelandforelsningen i Akademiet 24. september. 

Forskningsetisk utvalg

Forskningsetisk utvalg inviterer til åpent møte

Valg i Akademiet:

Lise Øvreås er valgt som ny preses i Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA). Hun er valgt for perioden 2022-2024. Øvreås overtar etter Hans Petter Graver. Hun er den tredje kvinne som er valgt til Akademiets øverste leder siden stiftelsen i 1857.

Se sammendrag og bilder

Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte måtte i år utsettes til 7. september.
Som i de siste år ble møtet holdt i Rococosalen på Grand Hotel og festmiddagen i Speilsalen. H.M. Kongen overvar møtet i Rococosalen. 

Årstalen til preses Hans Petter Graver

Fem hundre år etter at Magellan døde under realiseringen av en gedigen forskningsekspedisjon, som for alltid gjorde verden mindre, la oss lansere et nytt gedigent forskningsprosjekt, som kan mobilisere statlige milliarder og forskere fra alle disipliner, på tvers av land og fra alle sektorer av samfunnet. Det tok fire år å utløse atomkjernes destruktive krefter, tolv år å sette mennesker på månen etter Sputnik-1, tretten år å kartlegge det humane genomet og ett år å utvikle vaksine mot Covid-19. Hvor lang tid trengs for å fase ut oljen?

EASAC-kommentar med ny vitenskap før FNs klimamøte:

Sommerens ekstremtemperaturer, med tørke, flom og brann, er et varsko om framtiden, advarer sammenslutningen for vitenskapsakademiene i Europa, EASAC. I forkant av FNs Glasgow Climate Summit i september, har EASAC lagt fram en vitenskapelig uttalelse der de konkluderer med at klimakrisen og tap av biologisk mangfold er kriser som må ses i sammenheng. I tillegg foreslår de 16 grep som kan sikre menneskehetens overlevelse.

Kenneth Ruud og Lise Øvreås stiller som kandidater

Det Norske Videnskaps-Akademi skal velge ny leder fra januar 2022 og for de neste tre årene. Valget skjer på medlemsmøtet torsdag 16. september. Det er to kandidater til det høyeste vervet i Akademiet, Kenneth Ruud og Lise Øvreås.