Nyheter

Nyhetsarkiv

Forskningsetisk utvalg

Åpent møte arrangert av Forskningsetisk utvalg.

Valg i Akademiet:

Lise Øvreås er valgt som ny preses i Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA). Hun er valgt for perioden 2022-2024. Øvreås overtar etter Hans Petter Graver. Hun er den tredje kvinne som er valgt til Akademiets øverste leder siden stiftelsen i 1857.

Se sammendrag og bilder

Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte måtte i år utsettes til 7. september.
Som i de siste år ble møtet holdt i Rococosalen på Grand Hotel og festmiddagen i Speilsalen. H.M. Kongen overvar møtet i Rococosalen. 

Årstalen til preses Hans Petter Graver

Fem hundre år etter at Magellan døde under realiseringen av en gedigen forskningsekspedisjon, som for alltid gjorde verden mindre, la oss lansere et nytt gedigent forskningsprosjekt, som kan mobilisere statlige milliarder og forskere fra alle disipliner, på tvers av land og fra alle sektorer av samfunnet. Det tok fire år å utløse atomkjernes destruktive krefter, tolv år å sette mennesker på månen etter Sputnik-1, tretten år å kartlegge det humane genomet og ett år å utvikle vaksine mot Covid-19. Hvor lang tid trengs for å fase ut oljen?

EASAC-kommentar med ny vitenskap før FNs klimamøte:

Sommerens ekstremtemperaturer, med tørke, flom og brann, er et varsko om framtiden, advarer sammenslutningen for vitenskapsakademiene i Europa, EASAC. I forkant av FNs Glasgow Climate Summit i september, har EASAC lagt fram en vitenskapelig uttalelse der de konkluderer med at klimakrisen og tap av biologisk mangfold er kriser som må ses i sammenheng. I tillegg foreslår de 16 grep som kan sikre menneskehetens overlevelse.

Kenneth Ruud og Lise Øvreås stiller som kandidater

Det Norske Videnskaps-Akademi skal velge ny leder fra januar 2022 og for de neste tre årene. Valget skjer på medlemsmøtet torsdag 16. september. Det er to kandidater til det høyeste vervet i Akademiet, Kenneth Ruud og Lise Øvreås. 

Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

På hvilke måter utfordres demokratiet i EU?

Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Akademiets lærerpris for ekstraordinær innsats
Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris ble opprettet til minne om Daniel Føllesdal (1869 -1923), kona Bertha (1871-1937) og seks av deres barn som også var lærere. 

Akademiets lærerpris skal gå til en lærer i grunnskolen eller videregående skole som har gjort en ekstraordinær faglig og pedagogisk innsats. Både rektorer, lærere, elever og foreldre kan nominere kandidater til Lærerprisen, som er på 50.000 kroner. Prisen deles ut annethvert år og ble første gang delt ut i 2009.

Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser
Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Demokratiserien avrundes med dette møtet. Innledere blir Hans Petter Graver, Øyvind Østerud og Olav Gjelsvik.