Bærekraftig hav

Hvordan kan Havpanelet være redningen for verdenshavet?

Strømmes
Drammensveien 78 / strømmes på YouTube
Bærekraftig hav

Over 70 prosent av jordens overflate er hav. Tidligere snakket man om verdenshavene – nå snakker vi om ett sammenhengende verdenshav.Store deler av dette økosystemet er fremdeles lite utforsket, og spesielt kunnskapen om dyphavets natur og rolle er lite kjent.Norge har seks ganger mer hav enn land.I forelesningsserien søker Akademiet svar på hvordan vi kan utnytte havets ressurser til fellesskapets beste på lang sikt. Serien belyser forskning, forvaltning og foredling av hav og viser fram vitenskapens bidrag til bærekraftig hav.

UN: Ocean decade 2021-2030. The science we need for the ocean we want

Akademiets forelesningserie Bærekraftig hav er støttet av Bergesenstiftelsen.

Nyhetssak

 - Den blå skogen er viktigere enn vi tror

- Havet er i krise 

- Havets historie er global 

MØTESERIEN OM BÆREKRAFTIG HAV

9. mars: Hvordan kan Havpanelet være redningen til verdenshavet?

20. april: Havets vegetasjon - hva skjer med den blå skogen?

16. juni: Havet, mennesket og historien

18. august: Vern og verdiskapning til havs (Arendalsuka)

28. september: Havvind – uten hensyn til det maritime miljø eller bra for hav og klima?

16. november: Å leve av og ved havet

Erna Solberg, Peter M. Haugan og Bjørnar Skjæran i samtale med Ole Torp

Se opptak:

 

Praktisk informasjon

Møtet strømmes direkte på denne siden og på Akademiets YouTube kanal

Opptaket blir tilgjengelig på YouTube i etterkant.

Det er fortsatt noen plasser igjen i salen. Ta kontakt på epost gro.havelin@dnva.no dersom du ønsker å være til stede.

Havpanelet har avdekket at havnæringene og god havforvaltning kan gi betydelige bidrag til global utslippsreduksjon. Hvilke tiltak kan og bør settes i gang?

Erna Solberg var initiativtager til Havpanelet i 2018. Her møter hun fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og havforskningsekspert Peter Haugan i en samtale ledet av Ole Torp. 

Hvordan kan det la seg gjøre å etablere en god og hensiktsmessig «plan- og bygningslov for havet» gjennom internasjonalt samarbeid?

Hvordan vil nåværende regjering fortsette arbeidet med Havpanelet, som ble etablert i 2018?

FN har erklært det kommende tiåret for havets tiår med slagordet «Kunnskapen vi trenger for havet vi ønsker».

Havet har en sentral rolle i mange av bærekraftsmålene. Havforskningstiåret retter seg mot viktige samfunnsområder der havnæringer og målrettet havforskning kan spille en avgjørende rolle for bærekraftig utvikling. Vi trenger mer kunnskap for å beskytte økosystemene i havet og for bedre å kunne utnytte havets ressurser.

Innledere

Bilde
Havpanelet 9. mars
Erna Solberg, Peter M. Haugan (forsker ved Havforskningsinstituttet), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og Ole Torp. (Fotomontasje av Eirik Furu Baardsen med fotomateriale av Hans Kristian Thorbjørnsen, Ola Gamst Sæther, NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor og Unni Irmelin Kvam / DNVA).

Erna Solberg var Norges statsminister og intitiativtager til etableringen av Havpanelet i 2018. Havpanelet er består av statsledere fra 14 viktige havnasjoner. 

Peter M. Haugan leder ekspertgruppen til Høynivåpanelet (Havpanelet). Han er programleder for Global utvikling ved Havforskningsinstituttet (HI) i Bergen og professor i oseanografi ved Geofysisk Institutt ved UiB. Han er også rådgiver for Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC), et FN-organ for havforskning, havobservasjoner, overvåkningssystem og samfunnstjenester basert på data og datautveksling. IOC koordinerer det internasjonale ti-året for havforskning for bærekraftig utvikling 2021-2030.

Bjørnar Selnes Skjæran (Ap) er fiskeri- og havminister. Han er av yrke gårdbruker, og driver at et transportforetak. Siden 2019 har han vært nestleder i Arbeiderpartiet.  

Ole Torp er programleder for Bærekraftig hav. Han er kjent fra debatter på NRK og tar nå på seg oppgaven med å belyse vitenskapens bidrag til bærekraftig hav i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi.

Fakta om havpanelet

  • I 2018 etablerte statsminister Erna Solberg Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi (bedre kjent som Havpanelet). Målet er å bidra til å bygge en bærekraftig havøkonomi globalt.
  • Panelet ledes av Norges statsminister og Palaus president.
  • 14 kyststater var med i Havpanelet fra starten: Australia, Canada, Chile, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaica, Japan, Kenya, Mexico, Namibia, Norge, Palau, Portugal. I tillegg har også USA og Frankrike nylig blitt med.
  • Panelet har publisert 16 delrapporter fra panelets globale ekspertgruppe, tre spesialrapporter og en samlerapport.
  • Havpanelets politiske erklæring «Omstilling til en bærekraftig havøkonomi» ble lansert i desember 2020.
  • Panelets medlemmer lover 100 prosent bærekraftig forvaltning av sine nasjonale havområder innen fem år og har fokus på havets ressurser, havets helse, rettferd og like muligheter, havkunnskap og finansiering.
  • I november 2021 overtok statsminister Jonas Gahr Støre rollen som leder av Havpanelet etter Erna Solberg. 
  • I desember 2021 lanserte panelet en guide til 100% bærekraftig havplanlegging, Havpanelets hovedkonklusjoner
Bilde
Bergesenstiftelsen logo
Forelesningsserien er støttet av Bergesenstiftelsen.