Bærekraftig hav 

Havvind – uten hensyn til det marine miljø eller bra for hav og klima?

Åpent
Drammensveien 78 / strømmes på YouTube

BÆREKRAFTIG HAV

Over 70 prosent av jordens overflate er hav. Tidligere snakket man om verdenshavene – nå snakker vi om ett sammenhengende verdenshav. Store deler av dette økosystemet er fremdeles lite utforsket, og spesielt kunnskapen om dyphavets natur og rolle er lite kjent.

Norge har seks ganger mer hav enn land.

I forelesningsserien søker Akademiet svar på hvordan vi kan utnytte havets ressurser til fellesskapets beste på lang sikt. Serien belyser forskning, forvaltning og foredling av hav og viser fram vitenskapens bidrag til bærekraftig hav.

UN: Ocean decade 2021-2030. The science we need for the ocean we want

Akademiets forelesningserie Bærekraftig hav er støttet av Bergensen stiftelsen.

Møteserien om bærekraftig hav

9. mars: Hvordan kan Havpanelet være redningen til verdenshavet?
20. april: Havets vegetasjon - hva skjer med den blå skogen?
16. juni: Havet, mennesket og historien
18. august: Vern og verdiskapning til havs (Arendalsuka)
28. september: Havvind – uten hensyn til det maritime miljø eller bra for hav og klima?
16. november: Tema kommer 

Er havvindsatsningen bra for hav og klima, eller er den først og fremst en trussel for det marine miljøet?

Praktisk informasjon

Strømmes direkte på Akademiets YouTube-kanal (link kommer) og på denne siden.

Dersom du ønsker å delta på møtet i Akademiet, ta kontakt på e-post gro.havelin@dnva.no

Regjeringen har lansert store ambisjoner for havvind, 30 GW som er av samme størrelsesorden som norsk vannkraft og ca. 10 ganger større enn konkrete prosjekter som er satt i gang. Er dette overilet? Går det på bekostning av det marine miljø og fiskeri? Politikere, miljøbevegelser, næringer og arbeidstakere diskuterer, men hva sier forskerne?

Bilde
Journalist Ole Torp og preses Lise Øvreås (Foto: Thomas Eckhoff)
Journalist Ole Torp og preses Lise Øvreås (Foto: Thomas B. Eckhoff)

Ole Torp er programleder og møtet strømmes direkte fra Kavlisalen i Det Norske Videnskaps-Akademi. Preses Lise Øvreås er en av initiativtakerne til møteserien om bærekraftig hav.

Mer informasjon om innledere kommer. 

Bilde
Bergesenstiftelsen logo