Bærekraftig hav

Vern og verdiskaping til havs (Arendalsuka)

Åpent
Arendalsuka, på båten Legacy of the Fjords
BÆREKRAFTIG HAV

Over 70 prosent av jordens overflate er hav. Tidligere snakket man om verdenshavene – nå snakker vi om ett sammenhengende verdenshav. Store deler av dette økosystemet er fremdeles lite utforsket, og spesielt kunnskapen om dyphavets natur og rolle er lite kjent.

Norge har seks ganger mer hav enn land.

I møteserien søker Akademiet svar på hvordan vi kan utnytte havets ressurser til fellesskapets beste på lang sikt. Serien belyser forskning, forvaltning og foredling av hav og viser fram vitenskapens bidrag til bærekraftig hav.

UN: Ocean decade 2021-2030. The science we need for the ocean we want

Akademiets forelesningserie Bærekraftig hav er støttet av Bergensen stiftelsen.

Møteserien om bærekraftig hav

9. mars: Hvordan kan Havpanelet være redningen til verdenshavet?
20. april: Havets vegetasjon - hva skjer med den blå skogen?
16. juni: Havet, mennesket og historien
18. august: Vern og verdiskapning til havs (Arendalsuka)
28. september: Havvind – uten hensyn til det maritime miljø eller bra for hav og klima?
16. november: Tema kommer 

Torsdag 18. august tar Det Norske Videnskaps-Akademi samtalen om bærekraftig hav på Arendalsuka.

Praktisk informasjon

Arrangementet finner sted på båten Legacy of the Fjords i havna, Arendal, torsdag 18. august kl 16:00

Arrangementet er åpent under Arendalsuka. Det strømmes ikke og kommer ikke i opptak.

Under Arendalsuka samarbeider Videnskapsakademiet med Havforskningsinstituttet  om å bringe vitenskapen og politikken sammen. 

Ole Torp er programleder og står på "scenen" sammen med blant annet forskningssjef ved Havforskningsinstituttet Peter M. Haugan.

Torp vil lede panelsamtalen med klima- og miljøvernminsiter Espen Barth-Eide (Ap), stortingspolitiker og tidligere klima- og miljørvernminister Ola Elvestuen (V), SVs Lars Haltbrekken (Stortingets Energi- og miljøkomite), og leder for Natur og Undom, Gina Gylver. 

Bilde
Peter M. Haugan, Programme Director, Norwegian Institute of Marine Research
Peter M. Haugan, Havforskningsinstituttet. Han er i programkomiteen for Videnskapsakademiets serie om bærekraftig hav. (Foto: Ola G. Sæther for DNVA).

Havøkonomien kan spille en sentral rolle i det grønne skiftet, ikke bare for Norge, men også globalt. Hva må til for at Norge skal gripe disse mulighetene? Har vi de riktige forvaltningsverktøyene med helhetlige havforvaltningsplaner og sektorlovgivning?

Hvordan få plass til havvind, taredyrking og akvakultur til havs samtidig som man sikrer biologisk mangfold og bærekraftig fiskeri?

Norge leder Havpanelet

Norge er initiativtaker til Havpanelet og klima- og miljøtiltak i FN-systemet, men vi betraktes ofte mer som forkjemper for bruk heller enn vern. Verdsetter vi miljøverdiene riktig? Hvordan kan norske myndigheter bli bedre på å tilrettelegge for bærekraftige havnæringer? 

Bilde
Journalist Ole Torp og preses Lise Øvreås (Foto: Thomas Eckhoff)
Journalist Ole Torp og preses Lise Øvreås (Foto: Thomas Eckhoff)

Møtet er en del av serien om Bærekraftig hav, som preses Lise Øvreås er en av initiativtakerne til.  

Arendalsuka er en norsk politisk festival som arrangeres i Arendal hver sommer. Arendalsuka ble etablert i 2012 med inspirasjon fra Almedalsuken i Sverige. 

Arrangementet er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og Det Norske Videnskaps-Akademi, støttet av Bergensenstiftelsen

Bilde
Møt oss på Arendalsuka
Møt oss på Arendalsuka!
Bilde
Bergesenstiftelsen logo