Nyheter

Nyhetsarkiv

Nansenfondet og de dermed forbundne fond tar i mot søknader fram til 15. januar 2022. Nansenfondenes formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. 

International VISTA Seminar 2021 / VISTA Researcher Day

The VISTA seminar with invited researchers have discussed the consequences of harvesting resources from and in the ocean, in particular from the bottom of the ocean, also called the seabed. Not only discussing what the scientists already know, but also mapping uncertainties and what we need-to-know, and how new technologies can be sustainable in order to care take ocean health, was central for this year's international VISTA seminar.

Akademiet gratulerer

Nobelkomiteen ved Karolinska Institutet kunngjorde i dag at Nobelprisen i fysiologi eller medisin i 2021 i fellesskap tildeles David Julius og Ardem Patapoutian for deres forskning på reseptorer for temperatur og berøring.

Ledige stillinger

To ledige deltidsstillinger (studentmedarbeidere) søkes til én administrasjonsstilling og én kommunkasjonsstilling 

Det Norske Videnskaps-Akademi er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme vitenskap og styrke vitenskapens rolle i samfunnet. Vi deler også ut vitenskapspriser og bidrar med vitenskapsråd til beslutningstakere. Akademiet ble stiftet i 1857.

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2023 - 2032)

Det Norske Videnskaps-Akademi har gitt sitt høringsinnspill til den nye langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Planen, når den blir vedtatt, skal gjelde for årene 2023 til 2032, og setter de store rammene og målene for akademia de neste årene. Høringsinnspillet ble overlevert 10. september 2021. 

Birkelandprisen 2020

Yara Birkelandpris for 2020 går til fysiker Jabir Ali Ouassou. Han får prisen for sin doktoravhandling Manipulating superconductivity in magnetic nanostructures in and out of equilibrium. Prisen ble delt ut under Birkelandforelsningen i Akademiet 24. september. 

Forskningsetisk utvalg

Er det ulike forskningsetiske prinsipper på de ulike fagfeltene? Hvordan kan forskningsetiske konflikter avverges, og hvilket ansvar har institusjonenes ledelse? Og hvorfor er plagiatbegrepet så problematisk?

Valg i Akademiet:

Lise Øvreås er valgt som ny preses i Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA). Hun er valgt for perioden 2022-2024. Øvreås overtar etter Hans Petter Graver. Hun er den tredje kvinne som er valgt til Akademiets øverste leder siden stiftelsen i 1857.