Science advice-utvalget

Bilde
Science advice-utvalget
Akademiets Science advice-utvalg, her representert ved fire medlemmer, fra venstre Tor Grande (NTNU), Ragna Aarli (UiB), Rolf Reed (leader - UiB) og Brita Brenna (UiO).

Akademiet satte i 2018 ned et Science advice-utvalg som skal: 

 • være et bindeledd mellom DNVA og NTVA og det internasjonale arbeidet med kunnskapssammenstilling
 • bidra til å utvikle Science advice-mekanismene i Norge i samråd med NFR og andre
 • bidra til å utvikle den faglige forståelsen for hva Science advice innebærer
 • bidra til bearbeiding og behandling av internasjonale Science advice-rapporter for norske forhold

Medlemmer i Science advice-utvalget:

 • Rolf Reed, UiB – leder
 • Anders Elverhøi, UiO – nestleder
 • Peter Haugan, UiB
 • Tor Grande, NTNU
 • Ragna Aarli, UiB
 • Geir Asheim, UiO 
 • Asgeir Tomasgard, NTNU
 • Ragnhild Freng Dale, Akademiet for yngre forskere (AYF)

Varamedlemmer:

 • Kristin Asdal, UiO
 • Brita Brenna, UiO
 • Lars Walløe, UiO 
 • Lise Øvreås, UiB

Eva Halvorsen er sekretær for utvalget (Eva.Halvorsen@dnva.no). 

 

Les mer om Akademiets arbeid med Science advice her.