3. mai 18:00
ÅRSMØTET 2024
20. mai 17:00
21. mai 14:00
Abeluka 2024

Utvalgte videoer

Kvanteprikker — kvanteverdens lyskilder

Se video

Kampen om arealene (Grønn omstilling)

Se video
Meld deg på vårt nyhetsbrev og få e-post med utvalgte arrangementer og nyheter fra Det Norske Videnskaps-Akademi. Meld deg på nyhetsbrevet

Notert

Kristian Seip tildelt æresdoktorat

Kristian Seip utnevnt til æresdoktor

Universitetet i Barcelona hedret NTNU-professor Kristian Seip med æresdoktorat fredag 19. april. 

Seip, som blant annet ledet Abelkomiteen fra 2006-2010, har vært professor ved Institutt for matematiske fag siden 1993. I nyhetsmeldingen fra Universitetet i Barcelona skriver de «Kristian Seip er en ledende skikkelse innen matematisk analyse (…). I løpet av de siste tiårene har han gitt ekstremt innflytelsesrike bidrag, både fra et teoretisk perspektiv, med operatorrelatert funksjonsteori og analytisk tallteori, og på mer anvendte områder, inkludert signalteori». 

Se seremonien her

Portrett av professor Ole Andreassen

Ole Andreassen får Hjernerådets forskningspris 2024

Akademimedlem Ole Andreassen tildeles Hjernerådets forskningspris for 2024. Han får prisen for sin omfattende forskning på hjernen og hjernens sykdommer gjennom mange år. 

Andreassen er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og leder av Senter for Presisjonspsykiatri (SPP). Senteret springer ut fra Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT), et tidligere Senter for fremragende forskning ved UiO. Han ble innvalgt i Akademiets gruppe for medisinske fag i 2014.

– Det er en stor ære å motta Hjernerådets forskningspris, sier Andreassen. 

– Prisen har stor betydning for meg personlig, og er en flott anerkjennelse til mitt forskningsteam. Ikke minst er det et viktig signal om at forskning på psykiske lidelser er av stor betydning, legger han til.

Kilde: Ole Andreassen får Hjernerådets forskningspris for 2024 - Institutt for klinisk medisin (uio.no)

Aud Tønnessen, direktør for Kulturhistorisk museum

Aud Tønnessen er ny direktør for Kulturhistorisk museum

Akademimedlem Aud Tønnessen tiltrer som ny direktør for Kulturhistorisk museum i Oslo i mars 2024. Hun er første kvinne som innehar denne stillingen. 

Tønnessen er professor i teologi, og har vært dekan ved Det teologiske fakultet i to perioder. Hun har forsket på blant annet kirkehistorie og forholdet mellom kirken og velferdsstaten. 

I et intervju med Uniforum forteller Tønnessen at hun gleder seg til å ta fatt på jobben:

-Kulturhistorisk museum er det nærmeste du kommer et nasjonalhistorisk museum i Norge. Utstillingene og fortellingene vi velger å formidle, vil være med å påvirke hvordan vi i Norge skal se på den nasjonale historien. Det er et ansvar vi skal forvalte med kunnskap, kompetanse og ydmykhet, sier hun.

Om oss

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857 og er en frittstående, landsomfattende medlemsforening som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer, og æresmedlemmer.

Bare medlemmer av Akademiet kan foreslå kandidater til medlemmer. Kandidatene vurderes på vitenskapelige kriterier. Medlemmene er fordelt på to klasser; Den matematisk-naturvitenskapelige og Klassen for humaniora og samfunnvitenskap . Hver klasse er delt i åtte grupper. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Innvalg av nye medlemmer finner sted en gang i året.