Nyheter

Nyhetsarkiv

Mandag den 17. desember samlet Det Norske Videnskaps-Akademi sterke stemmer i klimadebatten for å oppsummere klimaforhandlingene i Katowice, og stake ut veien fremover. Her kan du lese presentasjonene. 

Intervju med avtroppende preses

I tre år har arbeidet med å skape et «Akademi for fremtiden» vært den viktigste oppgaven for avtroppende preses Ole Mathias Sejersted. Nå håper han presidiet viderefører oppdraget som ligger i strategien for Akademiet og at arbeidet med kunnskapsrådgivning fortsetter. 

Det Norske Videnskaps-Akademi gratulerer og ønsker velkommen de nyeste medlemmene; vinnerne av Abelprisen og Kavliprisen. 

Det Norske Videnskaps-Akademi ønsker vel møtt til et rikholdig møteprogram for vårsemesteret. De aller fleste møtene er åpne for publikum. Møtekalenderen til høyre har mer informasjon, også om påmelding. Vi ønsker å være en viktig samfunnsaktør og at våre møter og andre aktiviteter skal avspeile dette.

Nansenfondet og de dermed forbundne fond tar i mot søknader fram til 15. januar 2019. Nansenfondenes formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. 

Vil ha utredning som inkluderer Åpen tilgang.

Før et forslag til regler sendes på høring, bør konsekvensene av slike regler utredes ordentlig. Denne utredningen bør ikke bare omfatte Plan S, men bør ta opp spørsmålet om open access som en måte å finansiere forskningspublikasjoner på i sin store bredde, mener presidiet i Akademiet.

Heder til arbeid med Science Advice

EASAC har blitt tildelt "Think Tank of the Year 2018" på «Public Affairs Awards Europe», en årlig prisutdeling som anerkjenner de beste bidragene i EU-relaterte spørsmål. Prisen deles ut av PRCA, en britisk PR- og kommunikasjonsorganisasjon som opererer i 67 land. EASAC arbeider med å gi vitenskapelige råd til beslutningstakere. 

Døråpner for Abelprisen hedres av Akademiet

Arild Stubhaug har gjort en stor innsats med formidling av norsk vitenskapshistorie og særlig om matematikeren Niels Henrik Abel. Nå hedrer styret i Det Norske Videnskaps-Akademi ham med Brøggermedaljen. Medaljen deles ut på Akademimøtet 6. desember.

This year's topic was "The Role of Carbon Capture and Storage (CCS) in closing the carbon window". Presentations from the seminar are now available.

Akademimøte 22. november kl. 18.00

Dette møtet vil bestå av tre ulike foredrag, som på hver sin måte belyser kveldens tema. Innlederne er Per Strand, Karl G. Johanessen og Brit Salbu. 

Åpent møte 5.november

Den teknologiske og vitenskapelige utviklingen åpner for nye muligheter til å samle inn og behandle helsedata. Hvilke etiske problemstillinger oppstår når helsedata samles og lagres? Og hva er forsvarlig bruk?

Akademimøte i Bergen

Professor Jan Haavik og professor Per Eystein Lønning, begge ved UiB, holder foredrag over en felles tittel: Forskeren ved pasientens side: Erfaringer fra forskning i molekylærbiologi og basalfag i kombinasjon med kliniske studier.

Akademimøte 18.oktober

Siden 1970-tallet har Kina gått fra å være et av verdens fattigste land til verdens nest største økonomi. Samtidig har det brede lag av befolkningen blitt løftet ut av ekstrem fattigdom. Dette er ifølge Kjetil Storesletten det største økonomiske miraklet verden har sett. Hvordan var det mulig å få til en slik forvandling?