Meddelelser

Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk publiserer meddelelser om klima- og økosystemspørsmål. Disse vil først og fremst formidle kunnskap som kan være grunnlag for utforming av en kunnskapsbasert politikk og forvaltning. Meddelelsene er informerende snarere enn argumenterende.

Meddelelse 1:

Bilde
meddelelse 1

 

Meddelelse 2:

Bilde
Meddelelse nr. 2 fra Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk: Jussens rolle i den nasjonale og globale responsen påklimaendringer og tap av biologisk mangfold

 

Meddelelse 3:

Bilde
meddelelse nr 3_01

 

Meddelelse 4:

Bilde
meddelelse nr 4