Nyheter

Nyhetsarkiv

Høstekskursjon 2022

Årets Høstekskursjon går til Ramme gård i Hvitsten.

Presidiet mener

Det Norske Videnskaps-Akademi ser med stor bekymring på de siste ukers utvikling rundt Norges forskningsråd, skriver presidiet i en kronikk i Aftenposten. Denne uken kom de norske vitenskapsakademiene, inkludert Det Norske Videnskaps-Akademi, med et felles innlegg i Khrono.

Pride 2022

Videnskapsakademiet markerer friheten til å selv definere egen kjønnsidentitet. I år er det  femti år siden sex mellom menn ble avkriminalisert. 

Åpent for nominasjoner til HumSam-prisen 2023
Akademimøte

Minnetale over Ove Havnes ved Kaare Aksnes.
Minnetale over Peter Klæboe ved Claus Jørgen Nielsen.

Foredrag ved John Peter Collett, professor emeritus, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

Akademimøte i Bergen

Minnetale åpner med at Leiv Egil Breivik holder minnetale over Orm Øverland og Jan Inge Faleide holder minnetale over Olav Eldholm.

 

Akademimøte

Førsteamanuensis Anine Kierulf innleder med å oppsummerer NOU-rapporten og innspill fra høringsrunden. 

Paneldebatt

Nansen minneforelesning

Foredrag ved Andreas Føllesdal, professor ved PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet og Maja Janmyr, professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.

Akademimøte

Medlemsmøte klokken 16.30 - 17.30

Det åpne møtet begynner klokken 18.00.

Møtet begynner med at Eivind Hiis Hauge holder minnetale over Per Christian Hemmer.

Professorene Gudmund Hernes og Øyvind Østerud innleder møtet, deretter blir det paneldabatt med følgende deltakere;

Anniken Hagelund, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Are Skeie Hermansen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Elisabeth Ivarsflaten, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Bærekraftig hav

- Et hav i krise kan ses som en fysisk manifestasjon av vår tids største utfordringer. Samtidig inneholder nettopp havet løsningene for en klimavennlig og bærekraftig fremtid.

Kavliprisen 2022

Det Norske Videnskaps-Akademi kunngjorde i dag vinnerne av Kavliprisen 2022 i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap.

Abelprisuken 2022

 Slik feiret Akademiet årets Abelprisuke og prisvinner Dennis Sullivan. 

Det Norske Videnskaps-Akademi oppfordrer sine medlemmer og nettlesere forøvrig til å støtte dødsdømte Dr. Ahmadreza Djalali og protestere overfor iranske myndigheter. Dr. Djalali er spesialist i katastrofemedisin.