Nyheter

Nyhetsarkiv

Formiddagsmøte

Foredrag ved Stein A. Evensen. Han er professor emeritus i indremedisin ved UiO og Rikshospitalet. Dekanus ved Det medisinske fakultet 1998 – 2006. Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Kommandør av St. Olavs orden.

HumSam-prisen

HumSam-prisen er nå åpen for nominasjoner. Komiteleder Terje Lohndal oppfordrer både enkeltpersoner og institusjoner til å nominere.

Høstekskursjon 2022

Årets Høstekskursjon går til Ramme gård i Hvitsten.

Presidiet mener

Det Norske Videnskaps-Akademi ser med stor bekymring på de siste ukers utvikling rundt Norges forskningsråd, skriver presidiet i en kronikk i Aftenposten. Denne uken kom de norske vitenskapsakademiene, inkludert Det Norske Videnskaps-Akademi, med et felles innlegg i Khrono.

Pride 2022

Videnskapsakademiet markerer friheten til å selv definere egen kjønnsidentitet. I år er det  femti år siden sex mellom menn ble avkriminalisert. 

Akademimøte i Bergen

Minnetale åpner med at Leiv Egil Breivik holder minnetale over Orm Øverland og Jan Inge Faleide holder minnetale over Olav Eldholm.

 

Akademimøte

Førsteamanuensis Anine Kierulf innleder med å oppsummerer NOU-rapporten og innspill fra høringsrunden. 

Paneldebatt

Nansen minneforelesning

Foredrag ved Andreas Føllesdal, professor ved PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet og Maja Janmyr, professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.

Akademimøte

MEDLEMSMØTET FRA 16.00 - 17.30

Det åpne møtet begynner klokken 18.00.

Bærekraftig hav

- Et hav i krise kan ses som en fysisk manifestasjon av vår tids største utfordringer. Samtidig inneholder nettopp havet løsningene for en klimavennlig og bærekraftig fremtid.

Kavliprisen 2022

Det Norske Videnskaps-Akademi kunngjorde i dag vinnerne av Kavliprisen 2022 i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap.

Abelprisuken 2022

 Slik feiret Akademiet årets Abelprisuke og prisvinner Dennis Sullivan.