Nyheter

Nyhetsarkiv

Julehilsen fra generalsekretæren

2022 har vist at Vitenskapsakademiet tilbyr en arena for dialog, formidling og vitenskapsrådgivning. Vi tar tak i temaer som er relevante i møte med samfunnsutfordringene. Slik oppsummerer generalsekretær Gunn Elisabeth Birkelund året i sin julehilsen.  

Akademimøte

Foredrag ved professor Henrik Daae Zachrisson.

Utdanning kan endre liv. I en global sammenheng er det imidlertid en betydelig andel av barn som ikke får muligheten til å realisere sitt potensial gjennom utdanning.  Ulikheter i utdanning kan skyldes mange forhold, som for eksempel elevens kjønn, sosioøkonomiske familiebakgrunn, eller skolekvalitet. Konsekvensene av ulikhet kan være kumulativ, og føre til øket risiko for frafall, kriminalitet, utenforskap, og arbeidsløshet. 
 

Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte finner sted på Grand Hotel onsdag 3. mai klokken 18.00 med foredrag, diplomer til Akademiets nye medlemmer, prisoverrekkelser, underholdning og festmiddag i Speilsalen.

Dørene åpner klokken 17.00.

Formiddagsmøte

Foredrag ved Petter Bae Brandtzæg

At sosiale medier er døende er blitt hevdet i snart et 10 år, men stemmer dette? Sosiale medier er ikke døende. De er fortsatt veldig relevante for folk i dag. Imidlertid kan det hende at noen av de mest populære sosiale nettstedene ikke er like populære som de en gang var. Men hva er egentlig sosiale medier i dag, og hvordan vil fremtiden se ut? 

Akademiets satsning 2022: Bærekraftig hav

Havet er i krise, og det haster å få på plass konkrete planer. Det er en av hovedkonklusjonene når møteserien Bærekraftig hav oppsummeres.

Statsbudsjett 2022-23 / Saken om Forskningsrådet

Støre-regjeringen søker å sikre norsk forskning med et «kraftfullt engangsgrep» i sine forslag til Statsbudsjett. Det skriver regjeringen.no etter statsråd med Kongen i dag. Grepet går ut på en engangsbevilgning til Forskningsrådet på 1,64 milliarder kroner. 

International VISTA seminar 2022

"Russia is Europe’s new pariah. We will have to think about how to reengage with Russia." This was one of the comments when ten handpicked scientists gave their perspectives on  the energy situation in Europe during this years VISTA seminar. 

 

Akademimøte

Zoonotic infections are in the limelight more than ever before. However, zoonotic infections, which are naturally transmitted between animals and humans, have existed as long as humans have been around. Humans are biologically part of the animal kingdom. This means that for infectious agents there is a continuum between animals and humans.

Akademimøte

Innledning ved professor Ole M. Sejersted, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Universitetet i Oslo.

Uredelighet i forskning skyldes grov uaktsomhet eller forsett hos den enkelte forsker. Forskningsetikkloven som ble revidert i 2017 har imidlertid også en paragraf om krav til institusjonene og sier at i konkrete saker skal redelighetsutvalgene alltid uttale seg om mulige systemfeil. 

Akademimøte

Dette møtet er avlyst på grunn av sykdom. Informasjon om ny dato kommer. 

 

Rapport for matsystemer

120 land  er nå i ferd med å utforme nasjonal og vitenskapsbasert politikk for matsystemer, men Norge er ikke blant disse. Trenger Norge en tydeligere matpolitikk?

Nansenfondet og de dermed forbundne fond tar i mot søknader fra 1. desember og fram til 15. januar 2023. Nansenfondenes formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder.

Akademimøte

Det sikkerhetspolitiske landskapet i Europa er i 2022 blitt endret på dramatisk vis. Russlands invasjon av Ukraina, som startet den 24. februar, har utviklet seg til å bli den største bakkekrigen vi har hatt i vår verdensdel siden den andre verdenskrig.

HUMSAM-forelesningen 2023

Hvert andre år deler Det Norske Videnskaps-Akademi ut HUMSAM-prisen for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap. Prisvinner mottar 250.000 kroner og holder en HUMSAM-forelesning i Akademiet i 2023. Årets prismottaker er samfunnsøkonom Bård Harstad.