Nyheter

Nyhetsarkiv

Akademimøte

Foredrag ved Sigrid Blömeke og Henrik Daae Zachrisson.

Education can change lives. However, substantial proportions of children world-wide are not given the opportunity to realize their potential. Educational inequalities exist, for instance, with respect to students’ gender, socioeconomic family background, and school quality. The detrimental effects of such inequalities are cumulative, putting many children at risk for school dropout, criminality, or unemployment.

Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte finner sted på Grand Hotel med foredrag, diplomer til Akademiets nye medlemmer, prisoverrekkelser, underholdning og festmiddag i Speilsalen.

Formiddagsmøte

Foredrag ved Petter Bae Brandtzæg

At sosiale medier er døende er blitt hevdet i snart et 10 år, men stemmer dette? Sosiale medier er ikke døende. De er fortsatt veldig relevante for folk i dag. Imidlertid kan det hende at noen av de mest populære sosiale nettstedene ikke er like populære som de en gang var. Men hva er egentlig sosiale medier i dag, og hvordan vil fremtiden se ut? 

Akademiets satsning 2022: Bærekraftig hav

Havet er i krise, og det haster å få på plass konkrete planer. Det er en av hovedkonklusjonene når møteserien Bærekraftig hav oppsummeres.

Statsbudsjett 2022-23 / Saken om Forskningsrådet

Støre-regjeringen søker å sikre norsk forskning med et «kraftfullt engangsgrep» i sine forslag til Statsbudsjett. Det skriver regjeringen.no etter statsråd med Kongen i dag. Grepet går ut på en engangsbevilgning til Forskningsrådet på 1,64 milliarder kroner. 

Akademimøte

Zoonotic infections are in the limelight more than ever before. However, zoonotic infections, which are naturally transmitted between animals and humans, have existed as long as humans have been around. Humans are biologically part of the animal kingdom. This means that for infectious agents there is a continuum between animals and humans.

Akademimøte

Innledning ved professor Ole M. Sejersted, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Universitetet i Oslo.

Akademimøte

Innledninger ved professorene Inger Berg Ørstavik og Ole-Andreas Rognstad, begge ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

Rapport for matsystemer

120 land  er nå i ferd med å utforme nasjonal og vitenskapsbasert politikk for matsystemer, men Norge er ikke blant disse. Trenger Norge en tydeligere matpolitikk?

Nansenfondet og de dermed forbundne fond tar i mot søknader fra 1. desember og fram til 15. januar 2023. Nansenfondenes formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder.

Akademimøte

Det sikkerhetspolitiske landskapet i Europa er i 2022 blitt endret på dramatisk vis. Russlands invasjon av Ukraina, som startet den 24. februar, har utviklet seg til å bli den største bakkekrigen vi har hatt i vår verdensdel siden den andre verdenskrig.

Kunngjøring HUMSAM-prisen 2023

Hvert andre år deler Det Norske Videnskaps-Akademi ut HUMSAM-prisen for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap. Prisvinner mottar 250.000 kroner og holder en HUMSAM-forelesning i Akademiet i 2023.

Abelprisen 2022

Et gjensyn med Abelprisseremonien på NRK2: H.M. Kong Harald deler ut den norske matematikkprisen Abelprisen til amerikanske Dennis Sullivan.