Nyheter

Nyhetsarkiv

Det Norske Videnskaps-Akademi oppfordrer sine medlemmer og nettlesere forøvrig til å støtte dødsdømte Dr. Ahmadreza Djalali og protestere overfor iranske myndigheter. Dr. Djalali er spesialist i katastrofemedisin.

Holmboeprisen 2022

Tor Espen Kristensen ved Stord vidaregåande skule er årets mattelærer. Norsk matematikkråd kunngjorde i dag at han får Holmboeprisen for 2022. Tor Espen Kristensen utmerker seg som en uvanlig solid fagperson, en inspirerende lærer for elevene og en innflytelsesrik og dyktig bidragsyter til utviklingen av matematikkundervisningen, både lokalt og nasjonalt, skriver priskomiteen.  

Workshopserie

Energikrisen, er det mer enn en priskrise? Skyldes utslagene i energiprisene alene geopolitiske forhold, eller er dette noe som vil skje oftere i framtiden? Er det mangel på muligheter for å produsere ren energi i dag og vil det bli tydeligere fremover? Hvordan håndterer vi energikrisen fra et forbrukerperspektiv? Er det behov for kortsiktige tiltak eller langsiktige strukturelle endringer i markedene?
 

Se opptak: Havets vegetasjon - hva skjer med den blå skogen?

Blå skog er et viktig fundament for livet langs kysten, og den kan også være en del av løsningen på klimakrisen. Samtidig trues den av menneskelig aktivitet.

Kavliprisen 2022

Mottakere av Kavliprisen 2022 kunngjøres onsdag 1. juni kl 15:00 av preses i Vitenskapsakademiet Lise Øvreås. Kavliprisen deles ut til fremragende forskere i nanovitenskap, astrofysikk og nevrovitenskap.

Nye medlemmer i Det Norske Videnskaps-Akademi

Torsdag 10. mars ble det klart hvem som er innvalgt som nye medlemmer i Det Norske Videnskaps-Akademi i 2022.

12 nye norske medlemmer og 6 utenlandske i henholdsvis Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap.

Abelprisen 2022

Abelprisen 2022 tildeles Dennis Parnell Sullivan ved Stony Brook University og CUNY Graduate Center ved City University of New York, USA «for hans banebrytende bidrag til topologien i bredeste forstand, og særlig dens algebraiske, geometriske og dynamiske aspekter».

Støtter Ukraina

- Vi må stå opp for kolleger og andre som arresteres, sa jusprofessor Hans Petter Graver i en tale i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) i Trondheim. Talen er gjengitt i sin helhet.

Ukraine

The Norwegian Academy of Science and Letters joins members of the global academic communities in speaking out against the human rights and humanitarian crises created by the Russian invasion of Ukraine. We are anxious about the effects the Russian aggression have on peace and security, not only in Europe, but also in the world at large, and we are deeply troubled by the humanitarian crisis that is evolving. 

Belønningene for yngre forskere til Natalia Kucirkova og Eivind Andreas Baste Undheim

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er tildelt Øystein Linnebo for fremragende forskning innen filosofisk logikk og matematikkens filosofi

Bærekraftig hav

FN har erklært at bærekraftig hav skal være i hovedfokus det kommende tiåret. Gjennom møteserien Bærekraftig hav fokuserer Akademiet på havet.

– Havet er i krise, sier preses Lise Øvreås. 

Støtte til utsatte forskere

Det Norske Videnskaps-Akademi følger utviklingen i Ukraina med den største uro. Vi er dypt bekymret over den humanitære krisen som utspiller seg, og vi støtter opprop fra våre akademiske søsterorganisasjoner som fordømmer den russiske invasjonen. Vi er også sterkt bekymret over de virkningene denne invasjonen har på stabilitet og fred i verden. 

Akademiet har oppsummert året gjennom en rapport der vi har presentert noen av høydepunktene fra 2021, blant annet demokratiserien, vitenskapsrådgivning og vårt digitale bibliotek på Youtube.