Nyheter

Nyhetsarkiv

Nå kan du se alle foredragene fra vannseminaret tidligere i høst. Det Norske Videnskaps-Akademi ønsker alle en god jul med disse filmene.

I Tyrkia pågår det nå rettsaker mot akademikere som har undertegnet oppropet Academics for Peace Petition. Det Norske Videnskaps-Akademi viser solidartitet med forskerne om er tiltalte i rettsakene som startet i Tyrkia 5. desember. " alt="Obligatorisk! Tyrkia" />

Kvantefysikk er teorien beskriver naturens minste bestanddeler, og har fascinert mange også utenfor fysikernes rekker. Svært mye av dagens datateknologi baserer seg på forståelsen av kvanteeffekter. Nå forskes det på målrettet utnyttelse av kvanteeffekter for å skape ny teknologi som kan brukes i blant annet kvante- datamaskiner. Torsdag 7. desember er det foredrag i Akademiet ved professor Susanne Viefers, Universitetet i Oslo.

Hvordan kunne det ha seg at ledelsen ved Karolinska Institutet så lenge beskyttet Paolo Macchiarini, til tross for at bevisene om forskningsjuks tårnet seg opp? Og på hvilke måter har ulike fagfelt ulike etiske retningslinjer? Dette er noen av spørsmålene som vil belyses når Videnskapsakademiet inviterer til åpent møte om forskningsetikk 27. november. NB: få plasser igjen.

Et tverrvitenskapelig seminar om vannet

Med utgangspunkt i et bredt spekter av problemstillinger inviterer Det Norske Videnskaps-Akademi til tverrfaglig, populærvitenskapelig seminar om vann, med en rekke fremragende foredragsholdere. Seminaret er åpent for alle. Programmet kan også følges via live stream.

Fridtjof Nansens fødselsdag

Tirsdag 10. oktober arrangeres The Nansen Neuroscience Lectures og Nansen minneforelesning i Det Norske Videnskaps-Akademi.

30 stipendiater og post-doktorer fra UiB, NTNU og UiO på drømmedag med IBM Research i Zürich.

 

Det Norske Videnskaps-Akademi har valgt temaet "Fake News and Alternative Facts" til årets Akademisymposium i humaniora og samfunnsfag.

Professor Deliang Chen tar i høstens første møte opp et svært aktuelt tema: Hvordan kan internasjonal forskning bidra til å snu samfunnsutviklingen i en mer bærekraftig retning? OBS, møtet er i Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, 14. september 2017 klokken 18:00. Velkommen!

Akademiet for Yngre Forskere åpnet 1. juni inntaksprosessen for nye medlemmer. Fristen for å søke medlemskap er 30. juni og unge forskere fra alle fagfelt fra hele landet oppfordres til å søke. Fra før har akademiet 20 medlemmer.

Velferdskoden: Medikalisering, kunnskapssamfunnets akilleshæl?

Hva er alternativ medisin og virker den? Hvilke følger kan det få dersom vanlige forskningsstandarder settes til side for å tilrettelegge for anerkjennelse av alternative behandlingsmetoder? Vårens siste akademimøte holdes 8. juni med foredrag ved professor Kristian Gundersen og kommentar ved professor Bjørn Hofmann.

Onsdag 3. mai avholdes Akademiets årsmøte på Grand Hotel, der årets nye medlemmer får overrakt sin medlemsdiplom. H.K.H. Kronprins Haakon er til stede under møtet og etterfølgende middag. Tidligere president i Royal Society og Nobelsprisvinner i medisin og fysiologi i 2001 Paul Nurse holder foredraget Making Science Work. I tillegg skal fire priser deles ut.

Skyldig inntil det motsatte er bevist? 26. april inviterer Vitenskapsakademiet til åpent møte der vi gjennom debatt vil belyse utfordringene for antidoping-arbeidet. Er rettssikkerheten til utøverne ivaretatt? Hvordan kan utøverne være sikret å ikke konkurrere mot dopete konkurrenter? Er straffene rimelige og adekvate? Profilerte innledere vil diskutere aktuelle problemer når det gjelder analysemetoder, etikk og juss, etterfulgt av en åpen diskusjon.

Det Norske Videnskaps-Akademis Lærerpris for 2017 går til Terje Pedersen, Linn-Merethe Kibsgård Godfrey og Anne-Marit Selstø Rathke ved Rothaugen skole i Bergen.

22. april organiseres det "March for Science" i Norge og i mange andre land. Motto for arrangementene er "Science not Silence".  Formålet er å vise forskningens rolle i samfunnet og  hvor viktig kvalitetssikret kunnskap er for utforming av politikk. Det Norske Videnskaps-Akademi  (DNVA) støtter denne manifestasjonen for uavhengig forskning og uredd forskningskommunikasjon.