17 des 18.00
6 des 18.00
Åpent
Temamøte om fusjoner og rolleforvirring:
4 des 12.00
For medlemmer
Formiddagsmøte
22 nov 18.00
7 nov 11.30
5 nov 17.00
Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademis Forskningsetiske utvalg
2 nov 13.00
For medlemmer
Formiddagsmøte
1 nov 18.00
Åpent
Akademimøte i Bergen
21 okt 00.00
Åpent
Workshop