Nyheter

Nyhetsarkiv

God jul og godt nytt år! 2017 blir et spennende år. Vi ønsker velkommen vår nye generalsekretær, professor Øystein Hov som kommer fra Meteorologisk institutt.  For første gang får vi to visepresides, Camilla Serck-Hansen og Anders Elverhøi som også er ledere av hver sin klasse.

Den svenske statsviteren Bo Rothstein holdt foredrag på Vitenskapsakademiet 17. november om temaet Solidaritet, etnisk mangfold og kvaliteten på politiske institusjoner.

Åpent møte på Vitenskapsakademiet 23. november

Det norske samfunnet forandrer seg. Det får konsekvenser for universitetenes og høgskolenes bidrag og behov - ikke minst for humaniorafagenes oppgaver og rammevilkår. Med utgangspunkt i humaniorameldingen inviterer Vitenskapsakademiet til et åpent møte 23. november der kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen også vil delta. Her vil to av de utfordringene som humanistiske fag i dag står overfor bli tatt opp. For det første: Hva skal telle som forskning i humanistiske fag, og hvordan det skal telle(s)? Det andre spørsmålet gjelder de humanistiske fagenes samfunnsoppdrag.

Intervjuene publiseres på VISTAs nettside

Seks unge forskere, alle VISTA-stipendiater, er blitt intervjuet av Maria Amelie.
- Det har vært en unik opplevelse å bli kjent med disse unge og talentfulle forskerne. Den røde tråden for meg, det jeg ønsket å forstå, er hvordan blir en forsker til? Ofte som journalist intervjuer man forskere som er på slutten av sin karriere, blitt kjente og fått priser. Det er veldig sjeldent at man får anledning til å intervjue unge forskere som er i starten av sin karriere, som oppdager lidenskap for faget sitt og følger magefølelsen sin på hva de skal satse på, sier Maria Amelie.

Globale energimarkeder er i endring. Teknologisk utvikling øker tilgjengeligheten av konkurransedyktige ressurser. Energi- og klimapolitikk forsterker disse endringene og bidrar til å forskyve konkurranseforholdene mellom ulike energibærere og ressurseierne. Stortingsrepresentant Odd Henriksen (H) holder åpningsforedraget på årets VISTA-dag 14. november på Vitenskapsakademiet der nettopp fremtiden for norsk sokkel er tema. Her er programmet for VISTA-dagen.

International Council for Science (ICSU) og International Social Science Council (ISSC) holder et fellesmøte i Oslo 24. oktober der hovedsaken vil være å belyse en mulig sammenslåing mellom de to organisasjonene fra ulike synsvinkler. Akademiets preses Ole M. Sejersted (bildet) og avdelingsdirektør i Forskningsrådet Christen Krogh holder åpningstalene. Møtet vil bli streamet live: https://www.youtube.com/watch?v=RHOBNwYdRgQ

10. oktober markeres Fridtjof Nansens fødselsdag på Vitenskapsakademiet. Jan Egeland holder Nansen Minneforelesning over temaet Flyktninger og folkevandring hundre år etter Nansen. Tidligere samme dag avholdes Nansen Neuroscience lectures. Anthony N van den Pol holder foredrag om om hvordan man kan utnytte virus i hjernen til å bekjempe hjernekreft og Rodolfo R Llinás om at kontekstavhengig impulssvingning i hjernens nerveforbindelser ligger til grunn for tenking.

Therese Renstrøm er tildelt Yaras Birkelandpris 2016 for sitt doktorgradsarbeid i kjernefysikk ved Universitetet i Oslo. Prisen på 100.000 kroner ble overrakt av Yaras teknologidirektør Pierre Herben på Det Norske Videnskaps-Akademi 22. september i forbindelse med årets Birkelandforelesning (bildet). Per Amund Amundsen, leder av utvalgskomiteen, begrunnet tildelingen før Therese Renstrøm holdt sin prisforelesning.

Hele seremonien på nett, se lenke nederst i denne saken

H.K.H. Kronprins Haakon overrakte i dag Kavliprisene i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap under en høytidelig og stjernespekket festforestilling i et fullsatt Oslo konserthus. Tidligere på dagen mottok Kronprinsen prisvinnerne i audiens på Slottet. Kavliprisen består av 1 million dollar innen hvert fagfelt. Vinnerne får i tillegg en gullmedalje og et diplom. Prisseremonien ble ledet av Alan Alda og Lena Kristin Ellingsen (bildet).

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi har på sitt møte 25. august vedtatt en strategi for virksomheten den nærmeste 4-årsperioden. Les hele strategiplanen under tittelen "Et Akademi for fremtiden".

Universitetets forskningspris for 2016

Det Norske Videnskaps-Akademi gratulerer Trond Helge Torsvik, professor i geofysikk og leder av Senter for jordas utvikling og dynamikk, som er tildelt Universitetet i Oslo sin forskningspris for 2016!

Professor Eric Priest (bildet) fra University of St Andrews i Skottland holdt årets Birkelandforelesning på Det Norske Videnskaps-Akademi 22. september. Siden 2012 har det også vært holdt en introduksjonsforelesning om et tema knyttet til forskning og innovasjon. Brage W. Johansen, Zaptec AS, hadde satt "From the North Sea to Mars - high-voltage plasma applications" som tittel på sin forelesning. Yaras Birkelandpris deles ut før hovedforelesningen.

Alan Alda og Lena Kristin Ellingsen leder prisseremonien

Den amerikanske skuespilleren Alan Alda og vår egen film- og tv-stjerne Lena Kristin Ellingsen skal lede den storståtte og stjernespekkede Kavliprisutdelingen i Oslo konserthus tirsdag 6. september. Kavliprisenene i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap overrekkes av H.K.H. Kronprins Haakon. Prisen består av 1 millon dollar innen hvert fagfelt. Vinnerne mottar i tillegg en gullmedalje og et diplom. Regjeringen holder etter prisseremonien en bankett i Oslo rådhus til ære for prisvinnerne der statsminister Erna Solberg er vert.

To av medlemmene av Akademiet for yngre forskere, Katja Enberg og Alexander Refsum Jensenius, presenterer sin forskning på Akademiets sommermøte 7. juni.

Før foredragene holder Elisabeth Lanza minnetale over tidligere preses Inger Moen. Svein Stølen holder minnetale over Fredrik Grønvold.