Akademiets norske Science advice-rapport:

Pellets – en trussel mot klimaet?

Bioenergi spiller en viktig rolle i mange scenarier for å nå Paris-avtalens målsetning om å begrense klimaendringene til 2° C. Ifølge IEA  Sustainable Development Scenario – Energy Technologies Perspectives, vil bioenergi i 2070 være den nest største primære globale energikilden etter solenergi. I dag brukes bioenergi til å dekke 10% av verdens totale energibruk (IEA), og denne andelen forventes å dobles innen 2070. Ifølge IEA vil det være avgjørende at veksten i etterspørsel etter bioenergi kan realiseres på en bærekraftig måte.

Snarveier:

EASAC-rapport      |      Norsk rapport      |      Frokostmøte: Pellets – en trussel mot klimaet?

Bilde
Science advice rapporter - Pellets

 

 

Del 1 – Internasjonal rapport

EASAC commentary: Forest bioenergy, carbon capture and storage, and carbon dioxide removal: an update

Bilde
 EASAC-rapport Forest bioenergy

EASAC commentary – Les rapport (pdf)

As global emissions of carbon dioxide (CO2) continue to exceed levels compatible with achieving Paris Agreement targets, attention has been focusing on the role of bioenergy as a ‘renewable’ energy source and its potential for removing CO2 from the atmosphere when associated with carbon capture and storage (CCS). The European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) examined these issues in 2017/18, but since then many peer-reviewed papers and international reviews have been published. EASAC has thus revisited these important issues and updates its earlier findings in this commentary.

Les også kommentaren Serious mismatches continue between science and policy in forest bioenergy

 

Del 2  Norsk rapport

Pellets – en trussel mot klimaet?

Bioenergi spiller en viktig rolle i mange scenarier for å nå Paris-avtalens målsetning om å begrense klimaendringene til 2° C. Ifølge IEA  Sustainable Development Scenario – Energy Technologies Perspectives , vil bioenergi i 2070 være den nest største primære globale energikilden etter solenergi. I dag brukes bioenergi til å dekke 10% av verdens totale energibruk (IEA), og denne andelen forventes å dobles innen 2070. Ifølge IEA vil det være avgjørende at veksten i etterspørsel etter bioenergi kan realiseres på en bærekraftig måte.

Sentrale spørsmål som ble diskutert:
•    Vil bruk av biomasse i form av pellets som erstatning for kull redusere de globale klimagassutslippene eller er det et misforhold mellom vitenskap og politiske beslutninger?
•    Er det mulig å bruke denne formen for biomasse til energiproduksjon for få redusert klimagassutslippene?
•    Krever ikke klimakrisen at vi slutter med ordninger som gjør det mulig å redusere nasjonale utslipp på papiret ved å bytte fra kull til importert biomasse i form av pellets som så kan rapporters som nullutslipp?

Les rapport og sammendrag fra presentasjonene (pdf)

 

Eksperter: 

  • Lars Walløe, professor emeritus UiO, leder av miljøpanelet i EASAC
  • Rasmus Astrup, forskningssjef NIBIO
  • Erik Trømborg, professor, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU
Bilde
Science advice - Pellets - Norsk ekspertgruppe - Lars Walløe (Foto: EASAC), Rasmus Astrup (Foto: NIBIO) og Erik Trømborg (Foto: NMBU)
Lars Walløe (Foto: EASAC), Rasmus Astrup (Foto: NIBIO) og Erik Trømborg (Foto: NMBU)

 

 

 


Del 3 – Møte i Akademiet 

Frokostmøte: Pellets – en trussel mot klimaet?

Frokostmøtet ble holdt 2. september 2020 i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Brenning av biomasse i form av pellets blir vurdert som en smart måte å nå klimamålene for flere europeiske land. Kunnskapsrapporter fra European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) de to siste årene peker på at dette er feil. Det kan ta mange tiår før karbon som frigis når trevirke brennes, bindes opp i ny skog.

 

Program

Velkommen, Rolf Reed, leder av Science advice-utvalget i DNVA

Bruk av bioenergi som erstatning for kull – en forverring av klimakrisen?
Professor emeritus Lars Walløe, (leder av EASACs miljøpanel)
Spørsmål og diskusjon

Bruk av trepellets til energiformål: Utslippsregnskap og klimanytte
Rasmus Astrup, forskningssjef NIBIO
Spørsmål og diskusjon.

Pellets – bør det ha noen rolle i fremtidens energisystem?
Professor Erik Trømborg, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU
Spørsmål og diskusjon.

Avsluttende diskusjon og spørsmål

Møteleder: Anders Bjartnes, Norsk Klimastiftelse

 

Se presentasjon (pdf): Bruk av trepellets til energiformål: utslippsregnskap og klimanytte. 
Se presentasjon (pdf): Pellets - bør det ha noen rolle i fremtidens energisystem?