Akademiets norske Science advice-rapport:

Jord – en ikke-fornybar ressurs

Jord er en ikke-fornybar ressurs som vi er helt avhengige av. Dette blir grundig belyst i European Academies' Science Advisory Council (EASAC) sin rapport Opportunities for soil sustainability in Europe.

Med utgangspunkt i denne EASAC-rapporten engasjerte Akademiet en ekspertgruppe for å se nærmere på temaet jord i en norsk kontekst. 

Deretter ble det 23. september 2019 arrangert et Akademi-møte med tittelen:
Levende jord – jordforvaltning for fremtiden.

Snarveier:

   EASAC-rapport      |      Den norske ekspertgruppens rapport      |      Jordmøte i Akademiet

 

Bilde
Science advice - jord

 

 

Del 1 – Internasjonal rapport

EASAC-rapport: Opportunities for soil sustainability in Europe 

EASAC policy report 36 – Les rapport (pdf)

Bilde
Jordrapport EASAC

Soils provide numerous essential services in terrestrial ecosystems, ranging from the support of plant growth in agriculture and forestry to moderation of flood risks, water purification, large-scale carbon storage, and support of biodiversity. However, despite soils’ essential roles, they are threatened by sealing, compaction, reductions in quality and organic-carbon content, and erosion, and insufficiently included in sustainability planning in the EU. A multidisciplinary group of European experts has examined the implications of recent scientific research for integrated policy solutions towards ensuring the sustainability of Europe’s soils, and identified many opportunities for policy-makers to safeguard this valuable resource for the benefit of the EU’s citizens.

 

Del 2: Norsk ekspertgruppe

Jord – en ikke-fornybar ressurs!

Tibake til topp

For å sette søkelyset på hva som er av særlig betydning i norsk sammenheng når det gjelder bærekraftig bruk av jord, oppnevnte Akademiet en nasjonal ekspertgruppe. Denne gruppen skrev rapporten Jord – en ikke-fornybar ressurs, basert på EASAC-rapporten Opportunities for soil sustainability in Europe, men sett i et norsk perspektiv. 

Les rapport (pdf)

Ekspertgruppe: 
Vegard Martinsen, Trine Aulstad Sogn og Jan Mulder
Norges  miljø-og  biovitenskapelige  universitet, Fakultetet  for  miljøvitenskap  og  naturforvaltning

Bilde
Jordrapporten
Jan Mulder, Trine Aulstad Sogn, Vegard Martinsen, alle fra NMBU.

 

Del 3 – Møte i Akademiet 

Levende jord – jordforvaltning for fremtiden

Tibake til topp

En glødende engasjert landbruks- og matminister Olaug Bollestad åpnet 23. september 2019 Akademiets Science advice-møte om jordforvaltning.
Deltakere fra inn- og utland fulgte opp med innlegg og paneldebatt.
 

Bilde
Olaug Bollestad
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad åpnet Science advice-møtet i Det Norske Videnskaps-Akademi om jordforvaltning. Foto: Marina Tofting

Se foredragene:

Del 1 inneholder:
Velkommen – Landbruks- og matminister Olaug Bollestad
Jordbiodiversitet – Wim van der Putten, Netherlands Institute of Ecology
Jordforvaltning og Jordvern – Arne Bardalen, Nibio
Jordkarbon – Rattan Lal, Ohio State University 

 

Del 2 inneholder:
Jord i en sirkulær økonomi – Trine Aulstad Sogn, NMBU
Naturbaserte løsninger (NBS) for å sikre mot flom og skred – Anders Solheim, Norges Geotekniske Institutt

Paneldebatt: 
Hvilke muligheter har vi i forhold til forvaltning av våre jordressurser?

  • Kjell Erik Brandstadmoen, Styremedlem Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
  • Thomas Hartnik, Lindum
  • Erling Aas Eng, Styremedlem Norges Bondelag
  • Øystein Johnsen, Prorektor for forskning NMBU
  • Anne Jortveit, Norsk Klimastiftelse
  • Solveig Skaugvoll Foss, Stortingsrepresentant SV

 

 

Del 4 – Presentasjoner

Her kan du laste ned presentasjonene (pdf) som ble holdt:

1-Anders Elverhøi: Introduksjon
2-Wim van der Putten: Opportunities for soil sustainability in Europe
3-Arne Bardalen: Jordvern og jordforvaltning i Norge
4-Rattan Lal: Carbon Storage in Soil in Relation to Climate Change 
5-Astrid Solvåg Nesse: Jord i en sirkulær økonomi
6- Anders Solheim: Naturbaserte løsninger (NBS) for å sikre mot flom og skred