Akademiets norske Science advice-rapport:

Veivalg mot en bærekraftig og multi-funksjonell skogforvaltning.

Hvordan kan vi balansere de mange motstridende hensynene som knytter seg til en bærekraftig forvaltning av skogen?

En forskningsrapport om bærekraftig skogbruk innen EU ble i 2017  publisert av European Academies Science Advisory Council (EASAC). Rapporten er relevant for norske forhold, og gir en oversikt over kunnskapsstatus om bærekraftig forvaltning av skogen. Med denne rapporten som utgangspunkt arrangerte akademiet et åpent møte på Nasjonalbiblioteket med tittelen: Veivalg mot en bærekraftig og multi-funksjonell skogforvaltning.

Snarveier:

   EASAC-rapport      |      Den norske ekspertgruppens rapport      |    

  Møte: Veivalg mot en bærekraftig og multi-funksjonell skogforvaltning

 

Bilde
Science advice rapporter - skog

 

Del 1 – Internasjonal rapport

Bilde
skogRapport EASAC

EASAC-rapport: Multi-functionality and Sustainability in the European Union's Forests

EASAC policy report 32 – Les rapport

European forests have multiple functions - from wealth and employment creation, the production of natural resources and raw materials for industry and bioenergy production, provision of spaces for leisure and recreation, conservation of nature and biodiversity, to mitigation of, and adaptation to, climate change.

This multi-functionality creates conflicts between different uses and stakeholders, and presents considerable challenges for policy-makers to avoid conflicts and to enhance sustainability and synergies between different policy domains. A multidisciplinary group of European experts has reviewed the latest scientific knowledge to develop recommendations for sustainable forest management in the EU that delivers the optimal social, environmental and economic benefits.

 

Del 2: Norsk ekspertgruppe

Flerbruk og bærekraft i EUs skoger – sammendrag

I EU systemet har medlemslandene selv ansvaret for utforming av politikk, forvaltning og bruk av skog og skogsprodukter. Det er likevel en rekke felles trekk knyttet til medlemslandenes vurdering av skog og skogsprodukter i forhold til verdiskaping og arbeidsplasser. Sentralt i EU er også vurdering av skog og skogsprodukter som en ressurs og råvare. Spørsmålet om bevaring av natur og biodiversitet er også et sentralt spørsmål når det gjelder forvaltning av skog og bruk av skogprodukter. Skog og skogprodukter har også en sentral funksjon i forhold til begrensning av og tilpasning til klimaendringer. Skog og skog produkter er også av avgjørende betydning i energi sammenheng og i forhold til landbruk. Les rapport (pdf)

Bilde
Vincent Eijsink og Odd Jarle Skjelhaugen
Vincent Eijsink og Odd Jarle Skjelhaug

Ekspertgruppe: 
Vincent Eijsink & Odd Jarle Skjelhaugen
Norges  miljø-og  biovitenskapelige  universitet, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

 

 

Del 3 – Møte i Akademiet 

Veivalg mot en bærekraftig og multi-funksjonell skogforvaltning

Arrangør: Det Norske Videnskaps-Akademi i samarbeid med  Norges Tekniske Vitenskapsakademi og FME Bio4fuels.
Nasjonalbiblioteket, 22 august
Møteleder: Aslak Bonde
Se program: Veivalg mot en bærekraftig og multi-funksjonell skogforvaltning(pdf)

Se opptak av arrangementet:

Rapporten “Multi-functionality and sustainability in the European Union's forests » er utarbeidet av EASAC  (European Academies Science Advisory Council). Rapporten, som er svært relevant for norske forhold, representerer en studie utført av en flerfaglig ekspertgruppe ledet av det finske vitenskapsakademiet. Oppgaven var å gi en oversikt over kunnskapsstatus og vurdere hvordan skogens mange funksjoner kan forvaltes på en bærekraftig måte for på den måten sikre en samfunnsmessig, miljømessig og økonomiske bruk av denne begrensede ressursen. I følge 2015 Paris Agreement of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) er eksempelvis bærekraftig forvaltning av skog et høyt prioritert tiltak.
Det ligger en utfordring i å balansere de potensielle motsetningene mellom noen av prinsippene for bærekraftig skogforvaltning, særlig i forhold til behovet for større uttak av biomasse og skogens mange andre funksjoner, inklusive opptak av atmosfærisk karbon.  Formålet med møtet var derfor nærmere å belyse grunnlaget for hvordan framtidens politikk bør vekte skogens mange funksjoner og stimulere til å optimalisere balansen mellom de samfunnsmessige, økonomiske, klimamessige og økologiske verdiene. 

Presentasjoner (pdf):

Anders Lindroth: Multi-functionality and sustainability in the European Union’s forests – main messages from the EASAC report & some results from my own research

Duncan Akporiaye: Biomass– biofuel sand other value products / Research focus and challenges

Michael Ohlson: Den multifunksjonelle skogen

Jens Ulltveit-Moe: Biofuels – a challenging opportunity for Norway

Bilde
Skogkonferanse 22. august
Tidligere statsminister i Sverige, Göran Persson på science advice-møtet om skogforvaltning