Vitenskapsrådgivning for politikkutforming: Bærekraftige batterier – hvor går veien videre? 

Bilde
el bil

Utvalget for vitenskapsrådgivning arrangerte tirsdag 27. februar 2024 et møte om batterier og bærekraft med tre bolker: viteskapelig status, industriell status og politisk debatt. Prosjektet var et samarbeid mellom Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA), NTNU og Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA).

Elektrifiseringen av transportsektoren er et av de viktigste tiltakene på veien mot et nullutslippssamfunn. Produksjon av elbiler og batterier trenger store mengder materialer som fører til økte utslipp i produksjonsfasen og stiller spørsmål knyttet til resirkulering og forsyning av kritiske råmaterialer. Norge har vært ledende med tanke på politisk støtte til elbiler. Eierandelen av elbiler er den største i verden. Det betyr også at Norge vil bli blant de første landene som opplever utfordringer knyttet til et storskala transportsystem basert på elektrisk mobilitet, som resirkulering av batterier og tilgang på kritiske råmaterialer.

Et felt i utvikling
Det er utviklet modeller for fremtidsscenarier for råmaterialbruk i batterier. Hovedkonklusjonen er at det største potensialet til å redusere utslipp fra batterimaterialer ikke ligger i teknologiske løsninger, men i tiltak som oppfordrer til en mer effektiv ressursbruk. Disse tiltakene innebærer endringer i livsstil eller samfunnsstruktur som må diskuteres politisk. Og nå som elbiler står for den største andelen av nybilsalget, blir det også behov for å oppdatere lovverket. 

Alt dette betyr at bærekraftige batterier til elbilene er et felt i hurtig utvikling.

 

Bilde
bærekraftige batterier
Den norske eierandelen av elbiler er den største i verden. (Foto: Pixabay)
 

 

Snarvei:

Opptak fra møtet i Akademiet
 

 

Bilde
Vignett

 

 


Del 1 – Rapporter/prosjekter

BATMAN

BATMAN var et stort batteri-prosjekt med 50 % støtte av Norges Forskningsråd, resten ble støttet av andre partnere:

"BATMAN (Lithium ion BATteries – Norwegian opportunities within sustainable end-of-life MANagement, reuse and new material streams) is a user-driven innovation arena project (BIA) led by the Eyde cluster. The Research Council of Norway supports the project with NOK 11.75 million. This is 50 percent of the project costs. 50 per cent is financed by the companies involved in the project."

Les mer om BATMAN.

 

Del 2 – Norsk ekspertgruppe

Akademiets utvalg for vitenskapsrådgivning satte ned en norsk ekspertgruppe for å se nærmere på temaet batterier og bærekraft.


Ekspertgruppe:

  • Daniel Beat Müller, professor NTNU
  • Kurt Aasly, professor NTNU
  • Odne Stokke Burheim, professor, NTNU
  • Stina Torjesen, UiA
  • Romain G. Billy, postdoktor NTNU
Bilde
Fotomontasje
Ekspertgruppen for bærekraftige batterier, fra venstre: Odne Stokke Burheim (NTNU), Romain G. Billy (NTNU), Daniel Beat Müller (NTNU), Kurt Aasly (NTNU) og Stina Torjesen (UiA)

 


Faglig ansvarlig i utvalget for vitenskapsrådgivning:
Ingvald Strømmen

 

Del 3 – Møte i Akademiet 

 

Bilde
møte om batterier i DNVA
Stina Torjesen (UiA) var møteleder, her med kunnskapspanelet, fra venstre: Odne Stokke Burheim (NTNU), Hanne Flåten Andersen (IFE), Daniel B Müller (NTNU), Kurt Aasly (NTNU), Henrik Schiellerup (NGI) og Sulalit Bandyopadhyay (NTNU).

Møtet ble ledet av Stina Torjesen.
 

Program

12:30 - 12:35:  Velkommen, ved generalsekretær i DNVA Gunn E. Birkelund

Del 1 – Kunnskap
12:35 – 12:45: Daniel Beat Müller (NTNU): Bruk og verdikjede, en oversikt over situasjonen 

12:45 – 12:55: Odne Stokke Burheim (NTNU) og Hanne Flåten Andersen (IFE): Produksjon av batterier

12:55 – 13:05: Henrik Schiellerup (Norges Geologiske Undersøkelse) og Kurt Aasly (NTNU): Utvinning av råmaterialer for batterier

13:05 – 13:15: Sulalit Bandyopadhyay (NTNU): Resirkulering og gjenbruk

13:15 – 13:25: Stina Torjesen (UiA): Industrielle retningslinjer og geopolitikk

13:25 - 13:45:  Diskusjon

Bilde
Daniel Beat Müller, Odne Stokke Burheim, Hanne Flåten Andersen, Henrik Schiellerup, Sulalit Bandyopadhyay og Stina Torjesen Foto: NTNU, NTNU, IFE, Karl Jørgen Marthinsen/NGU, NTNU og UIA
Innledere på Del 1 – Kunnskap, fra venstre: Daniel Beat Müller, Odne Stokke Burheim, Hanne Flåten Andersen, Henrik Schiellerup, Sulalit Bandyopadhyay og Stina Torjesen Foto: NTNU, NTNU, IFE, Karl Jørgen Marthinsen/NGU, NTNU og UIA

Del 2 – Industri
14:15 – 14:25: Jessica Olsson (Business Sweden): Oversikt og verdikjede

14:25 – 14:35: Mona Schanche (Kuniko): Utvinning av nikkel og kobolt

14:35 – 14:45: Werner O. Filtvedt (Cenate): Materialproduksjon

14:45 – 14:55: Arne Fredrik Lånke (Elinor): Produksjon av batterier

14:55 – 15:05: Helge Refsum (Hydrovolt): Resirkulering av batterier

15:05 – 15:15: Lars Lysdahl (Rystad): Energi- og batterimarkedet

15:15 – 15:30: Diskusjon

Bilde
Fotomontasje av mennesker
Innledere på Del 2 – Industri, fra venstre: Arne Fredrik Lånke (Foto: Elinor), Lars Lysdahl (Foto: Rystad), Jessica Olsson (Foto: Business Sweden), Mona Schanche (Foto: Kuniko), Werner O. Filtvedt (Foto: Cenate) og Helge Refsum (Foto: Hydrovolt)

Del 3 – Hva tenker politikerne?
15:45 – 15:50:  Alfred Bjørlo (Venstre)

15:50 – 15:55:  Rasmus Hansson (MDG)

15:55 – 16:30: Debatt (Hanne Flåten Andersen (IFE) og Mona Schanche (Kuniko) deltok også i panelet)
 

Bilde
Portrettbilder av to menn
Fra venstre: Alfred Jens Bjørlo (V) og Rasmus Hansson (MDG). Foto: Stortinget
Bilde
politisk panel
Politisk debatt ledet av Stina Torjesen. I panelet fra venstre: Mona Schanche (Kuniko), Hanne Flåten Andersen (IFE), Rasmus Hansson (MDG) og Alfred Bjørlo (V). (Foto: Eva Halvorsen/DNVA)

 

Moderator:
Stina Torjesen

Etter møtet fortsatte diskusjonen med lett fingermat i Gobelin-salen. 

 

Om innlederne:

Daniel Beat Müller 
•    Han er professor i industriell økologi ved NTNU
•    I sin forskning prøver han å forstå hvordan samfunn kan oppnå en høy livskvalitet innen planetære grenser
•    NTNU bruker materialstrømsanalyse for å kartlegge og modellere det fysiske aspektet av økonomien for å informere politikk og industri om strategier for det grønne skiftet innen bioøkonomi, bygg, og transport

Odne Stokke Burheim
•    Odne Burheim er professor i energilagring og gruppeleder for bærekraftige energisystemer ved NTNU
•    Han har publisert over 140 vitenskapelige artikler og bokkapitler, og i de siste årene med hovedfokus på batterier

Hanne Flåten Andersen
•    Hanne Flåten Andersen har doktorgrad i batterier fra Fraunhover i Tyskland og er forskningsleder for avdelingen Batteriteknologi ved IFE
•    Hun leder flere større initiativer for batteriforskning, en nasjonal batteriinfrastruktur og er ansvarlig for titalls forskere ved IFE

Henrik Schiellerup
•    Avdelingsdirektør på Norges geologiske undersøkelse med ansvar for geologiske ressurser og miljø
•    Han er geolog med doktorgrad fra NTNU og har jobbet med mineralressurser både som forsker og leder på NGU siden 2001
•    Han var i 2022 og 2023 utlånt et halvt år til Nærings- og fiskeridepartementet for å jobbe med regjeringens mineralstrategi

Kurt Aasly
•    Førsteamamnuensis, Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU
•    Doktorgrad (2008) i ressursgeologi fra NTNU
•    Hans ekspertise er i dag innenfor prosessmineralogi og geometallurgi
•    Før han begynte ved NTNU har han erfaring med mineralleting i Norge og internasjonalt
•    Kurt var i perioden 2020 – 2022 medlem av utvalget som utarbeidet forslag til ny minerallov, overlevert til næringsminister Vestre i juni 2022

Sulalit Bandyopadhyay
•    PhD i kjemiske ingeniørfag
•    Førsteamanuensis, Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU 
•    Senterleder for den nylig etablerte Particle Engineering Research Centre 
•    Medlem I den operative gruppen i Gemini-senteret innen hydrometallurgi – HYPROS
•    Utmerkelser: Erasmus Mundus 2010, JBNSTS 2006, DAAD 2009

Stina Torjesen

Jessica Olsson
•    Head of Energy & Transport, Business Sweden
•    16+ års erfaring innen international management consulting
•    Hun er en del av Nordic Battery Collaboration Management team
•    Hun er del av Business Sweden global Battery team 
•    Hun er involvert i vekststrategi-cases for svenske selskaper for å hjelpe dem å håndtere deres globale forretning 
•    Hun er involvert i investeringsprosjekter for utenlandske selskaper i Sverige

Mona Schanche
•    Mona er Chief Operating Officer i Kuniko
•    Hun er utdannet ressursgeolog ved NTNU
•    Hun har jobbet i norsk mineralindustri i ca. 17 år 
•    Hun har tidligere hatt ulike stillinger i Nordic Mining og Titania

Werner O. Filtvedt
•    Han er COO i Cenate og Forskningsleder i Dynatec Group
•    Tidligere har han jobbet med forskning og utvikling i ulike roller både på Ife, i Dynatec og hos Elkem
•    Han har en master i anvendt matematikk retning fluidmekanikk fra UiO og en PhD innen termofysikk/ silisium CVD fra Ife/USN
•    Han jobbet mye med utvikling, industrialisering og skalering av ulike nye prosesser til industrien i inn og utland 

Arne Fredrik Lånke
•    Leder og medgründer i Elinor batteries
•    Siv.ing. for energi og miljø fra NTNU
•    Har gjennom 18 år jobbet bredt med bærekraftige energiløsninger, primært med fokus på forretningsutvikling innen storskala energiproduksjon og utvikling av bærekraftige verdikjeder for markedsledende aktører, men også som rådgiver innen energi for myndigheter på alle nivåer
•    Har vært gründer siden 2017 og jobbet med å utvikle selskaper innen energilagring, fornybar varme og rådgiving
•    I tillegg til rollen i Elinor er han partner i rådgivingsselskapet Stormvind (forretningsutvikling innen vind, sol, biogass og ladeprosjekter), samt medgründer og styremedlem i Cartesian

Helge Refsum
•    Chief Technology Officer, Hydrovolt
•    Han har hatt denne stillingen siden januar 2024
•    Hydrovolt er en ledende EV batteri-resirkulering og råmateriale selskap som opererer en av Europas største og mest bærekraftige resirkuleringsfabrikk i Fredrikstad
•    Helge har nær 20 års industriell erfaring frau like lederstillinger og styreverv innen consulting, forretningsutvikling, produksjon og teknologi fra selskaper som Hydro, McKinsey, REC Solar og Statnett
•    Han har MSc i anvendt fysikk fra NTNU 

Lars Lysdahl 
•    Lars har vært i Rystad Energy siden 2012
•    Leder nå konsulentsatsingen innen batterier og solcelle-PV i selskapet
•    Han har bred erfaring med prosjekter som omspenner due diligence, markedsvurdering og forretningsstrategi
•    Lars har en M.Sc. i marin teknologi fra NTNU, Norge, og har tidligere arbeidserfaring fra Aker Solutions og Statoil
 

 

Opptak av møtet:
Se opptak av møtet på Akademiets YouTube-kanal.

 

 

Del 4 – Presentasjoner

Se presentasjonene som pdf-versjon her:

Daniel Beat Müller:
Utfordringer med en rask elektrifisering: Bruk og verdikjede, en oversikt over situasjonen

Odne Stokke Burheim og Hanne Flåten Andersen:
Next generation and improved circular sustainable battery technology value chain

Henrik Schiellerup og Kurt Aasly:
Utvinning av råmaterialer for batterier

Sulalit Bandyopadhyay:
Recirculation of Electric Vehicle (EV) Batteries

Stina Torjesen:
I begynnelsen skapte Kina et sett med subsidier...

Jessica Olsson:
The Nordic Battery Collaboration – Overview & value chains 

Mona Schanche:
Presentasjon

Werner O. Filtvedt:
CENATE silicon nano composites: Your key to a smaller, lighter and cleaner battery

Arne Fredrik Lånke:
Elinor Batteries

Helge Refsum:
Resirkuleringav elbilbatterier

Lars Lysdahl:
Batteries and Energy Storage