Hva er en god vei mot en grønn framtid?

Bilde
Sommerfugler
Sommerfugler

Akademiets utvalg for vitenskapsrådgivning arrangerte onsdag 1. november 2023 et møte om Naturmangfold som vårt livsgrunnlag: Hvorfor har vi ikke lykkes så langt? Hva er dilemmaene? Hva skal til for å lykkes? 
Kristin Halvorsen var møteleder.

Snarvei:

Opptak fra foredragene: 

Dag O. Hessen:
Hvorfor vi ikke kan ofre naturen for det grønne skiftet?

Karen O’Brien: 
Hvordan kan vi få til endringer som er bærekraftige og rettferdige?

Siri Ellen Hallstrøm Eriksen: 
Hva forteller naturtap og klimaendringer oss? 

 

Bilde
Møte om naturmangfold vignett

 

 

 

Del 1 – Møte i Akademiet

Møtet var delt inn i tre bolker:

Møtebolk 1 – Vitenskapen

Et overordnet blikk på naturkrisen og koblinger mellom naturkrisen og klimakrisen:
Hva sier forskningen? Hvilken kunnskap har vi om hvordan ting burde ha blitt gjort?

 

Kristin Halvorsen (Foto: Cicero)

Møteleder Kristin Halvorsen. (Foto: Cicero)

Innledere:

Anne Sverdrup-Thygeson, professor i bevaringsbiologi ved NMBU og vitenskapelig rådgiver ved Norsk institutt for naturforskning:                            
Hva er endringsblindhet og hvordan påvirker fenomenet norsk naturforvaltning?

Dag O. Hessen, professor i biologi, UiO
Hvorfor vi ikke kan ofre naturen for det grønne skiftet?

Karen O’Brien, Professor i sosiologi og samfunnsgeografi, UiO: Hvordan kan vi få til endringer som er bærekraftige og rettferdige?

Siri Ellen Hallstrøm Eriksen, professor ved Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU: Hva forteller naturtap og klimaendringer oss? Det haster å sette menneske og natur i sentrum – heller enn vekst, forbruk og ulikhet

Bilde
Fotomontasje av innledere - Naturmangfold
Faglige innledere på møtet: Fra venstre Anne Sverdrup-Thygeson, Dag O. Hessen, Karen O'Brien og Siri Ellen Hallstrøm Eriksen.

Møtebolk 2 – Dilemmaene

Bilde
Tre politikere i debatt om naturmangfold
Mathilde Tybring-Gjedde (H), Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) og Arild Hermstad (MDG) i debatt i Akademiet under ledelse av Kristin Halvorsen (Foto: DNVA/Tone Lunde).

Politikerne: Hvorfor har vi ikke lykkes så langt? Hva er dilemmaene? Hva skal til for å lykkes?

 • Ragnhild Sjoner Syrstad, Statssekretær (Ap)
 • Mathilde Tybring-Gjedde, Stortingsrepresentant (H)
 • Arild Hermstad, Leder MDG

Debatt med politikerne
 

 

 

Møtebolk 3 – Framtiden

Bilde
Ungdomspolitikere i debatt.
Ungdomspolitikerne i debatt i Akademiet: fra venstre møteleder Kristin Halvorsen, Viktor Hegerberg, Sosialistisk Ungdom, Omar Svendesn-Yagci, Unge Venstre, Nimrah Ramzan, AUF, Liv Müller Smith-Sivertsen, Rød Ungdom og Margit Martinsen, Grønn Ungdom.

Ungdomspolitikerne: Hva gjør vi nå? Hvordan skal vi tenke nytt? 

 • Viktor Hegerberg, Sosialistisk Ungdom – miljøpolitisk leder
 • Omar Svendesn-Yagci, Unge Venstre
 • Nimrah Ramzan, AUFs sentralstyre, medlem av ressursgruppen for klima og miljø
 • Liv Müller Smith-Sivertsen, Rød Ungdom, leder
 • Margit Martinsen, Grønn Ungdom, talsperson

Debatt med politikerne

 

Del 2 – Ekspertgruppe

Konseptet for møtet ble utarbeidet av en ekspertgruppe som var satt ned av Akademiets utvalg for vitenskapsrådgivning.

Ekspertgruppe:
 • Siri Ellen Hallstrøm Eriksen, professor, NMBU
 • Dag O. Hessen, forfatter og professor i biologi, UiO
 • Anne Sverdrup-Thygeson, forfatter og professor i bevaringsbiologi, NMBU
 • Vigdis Vandvik, planteøkolog, professor, UiB

Kjersti Fløttum ledet prosjektet og var faglig ansvarlig på vegne av Akademiets utvalg for vitenskapsrådgivning for politikkutforming.

Bilde
Fra venstre: Siri Ellen Hallstrøm Eriksen, Dag O. Hessen, Anne Sverdrup-Thygeson og Vigdis Vandvik
Fra venstre: Siri Ellen Hallstrøm Eriksen, Dag O. Hessen, Anne Sverdrup-Thygeson og Vigdis Vandvik

Del 3 – Opptak fra møtet

Opptak av møtet:
 

Se opptak av de faglige foredragene på Akademiets YouTube-kanal:

Anne Sverdrup-Thygeson: Hva er endringsblindhet og hvordan påvirker fenomenet norsk naturforvaltning?

Dag O. Hessen: Hvorfor vi ikke kan ofre naturen for det grønne skiftet?

Siri Ellen Hallstrøm Eriksen: Hva forteller naturtap og klimaendringer oss?

Karen O'Brien: Hvordan kan vi få til endringer som er bærekraftige og rettferdige?

 

Del 4 – Presentasjoner

Se presentasjonene som pdf-versjon her:

Siri Ellen Hallstrøm Eriksen:
Hva forteller naturtap og klimaendringer oss?

Dag O. Hessen:
Hvorfor vi ikke kan ofre naturen for det grønne skiftet?

Karen O’Brien:
Hvordan kan vi få til endringer som er bærekraftige og rettferdige?