Akademiets norske Science advice-rapport:

Er reglene for genmodifisering av planter utdaterte?

Det Norske Videnskaps-Akademi inviterte 19. oktober 2020 til frokostmøte med temaet: Er reglene for genmodifisering av planter utdaterte? En EASAC-kommentar konkluderte med et ønske om en radikal fornyelse av regelverket, og hevdet at det blir store kostnader for samfunnet hvis vi ikke benytter oss av moderne genmodifiseringsteknikker. Frokostmøtet hadde som mål å sette denne problematikken inn i et norsk perspektiv.

Snarveier:

   EASAC-rapport      |      Den norske ekspertgruppens rapport      |      Frokostmøte i Akademiet

 

Bilde
Gmo - planter - easac - science advice

 

 

 

 

Bilde
Science Advice - EASAC - The regulation of genome-edited plants in the European Union

Del 1 – Internasjonal rapport

EASAC commentary: The regulation of genome-edited plants in the European Union

EASAC policy report  – Les rapport (pdf)

The regulation of genome-edited plants in the European Union
Agriculture continues to face major challenges to deliver food and nutrition security at a time of increasing pressures from social and economic inequity and instability, population growth, climate change and the need to avoid further loss in ecosystem biodiversity. The production of more food, more sustainably, requires the development of crops that can make better use of limited resources and will contribute significantly to attaining multiple Sustainable Development Goals.

Les også ALLEAs rapport Genome editing for Crop Improvement (oktober 2020)

 

Del 2 – Norsk ekspertgruppe

Er reglene for genmodifisering av planter utdaterte?

EUs regler for genmodifisering (GMO) er en bremsekloss i arbeidet med å utvikle nye matvarer som sikrer et klimatilpasset og bærekraftig jordbruk. Det kommer frem i en rapport utarbeidet av tyske vitenskapsakademier og det tyske forskningsrådet. EASAC, en sammenslutning av europeiske vitenskapsakademier, støttet i en uttalelse i mars 2020 rapporten. EASAC ber om en radikal fornyelse av lov- og regelverket, og hevder at det blir store kostnader for samfunnet hvis vi ikke benytter oss av moderne genmodifiseringsteknikker.

Vitenskapsakademiets Science advice-utvalg satte ned en norsk ekspertgruppe for å se nærmere på dette temaet – i et norsk perspektiv.

Les rapport og sammendrag fra presentasjonene (pdf)

Ekspertgruppe:
Reidunn B. Aalen, Professor, Institutt for biovitenskap (Foto: UiO v/Eva Dobos)
Inger B Ørstavik, Professor, Institutt for privatrett, UiO
Ole Frithjof Norheim, leder av Bioteknologirådet (Foto: Teknologirådet)

Bilde
Norsk ekspertgruppe - GMO - Reidunn B. Aalen, Professor, Institutt for biovitenskap (Foto: UiO v/Eva Dobos)  Inger B Ørstavik, Professor, Institutt for privatrett, UiO  Ole Frithjof Norheim, leder av Bioteknologirådet (Foto: Teknologirådet)
Reidunn B. Aalen (Foto: UiO v/Eva Dobos), Inger B Ørstavik (Foto: UiO) og Ole Frithjof Norheim (Foto: Bioteknologirådet)

 

 

 

 

Del 3 – Møte i Akademiet 

Frokostmøte i Akademiet 19. oktober 2020: Er reglene for genmodifisering av planter utdaterte?

Det Norske Videnskaps-Akademi inviterte til frokostmøte om dette temaet, som ikke ble mindre aktuelt med tildelingen av årets nobelpris i kjemi. Prisen gikk til dem som oppdaget gen-redigering i bakterier og utviklet dette til en generell metode, Jennifer Doudna og Emanuelle Charpentier – som forøvrig også fikk kavliprisen i 2018. Tildelingen er delvis begrunnet ved nytten metoden kan ha i planteforedling.

Program:

  • Velkommen, Rolf Reed, leder av Science advice-utvalget ved DNVA
  • Genteknologiloven og planter: Nye metoder, utdatert lovgivning?  Professor i biovitenskap Reidunn Aalen, UiO.
  • Reguleringen av GMO under genteknologiloven og mulighetene for endringer i loven.  Professor i jus Inger Ørstavik, UiO.
  • Genmodifisering av planter: Holdninger i befolkningen og i Bioteknologirådet. Leder i Bioteknologirådet Ole Frithjof Norheim.  
  • Diskusjon og spørsmål

Se opptak fra møtet på Akademiets Youtube-kanal

Se presentasjoner (pdf)

Her kan du se presentasjonene (pdf) fra frokostmøtet 19.okt:

Genteknologiloven og planter: Nye metoder, utdatert lovgivning?
Professor i biovitenskap Reidunn Aalen, UiO.
Reguleringen av GMO under genteknologiloven og mulighetene for endringer i loven 
Professor i jus Inger Ørstavik, UiO.
Genmodifisering av planter: Holdninger i befolkningen og i Bioteknologirådet
Leder i Bioteknologirådet Ole Frithjof Norheim.  

 

Artikler i medier i etterkant av Akademiets møte:

Frontiers in plant science: 
Global Regulation of Genetically Modified Crops Amid the Gene Edited Crop Boom – A Review