Nyheter

Nyhetsarkiv

Ny generalsekretær
ÅRSMØTET

Akademiets årsmøte vil finne sted på Grand Hotel tirsdag 7. september klokken 18.00.

Registrering ved fremmøte, alle må ha inntatt sine plasser i Rocosalen innen 17.45. Dørene åpner 16.45.

Antrekk: Mørk dress

 

Første meddelelse i en serie fra Akademiet:

Forskere har vært for forsiktige. Klimaet endrer seg mer og raskere enn tidligere antatt. Arter forsvinner fortere og i større omfang enn det vi tidligere har trodd. Forurensing, overutnyttelse av ressurser og rasering av natur setter hele økosystemet i reell fare, heter det i en uttalelse fra Akademiet.

Intervju med avtroppende generalsekretær
Akademimøte

Minnetalene over Hans M. Barstad og Per Andersen er utsatt til høsten 2021

Foredrag ved professor Bernt Aardal, Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Dette møtet ble avholdt digitalt, og kan ses i opptak.

Ny Science advice-rapport fra Akademiet:

EUs regler for genmodifisering (GMO) er en bremsekloss i arbeidet med å utvikle nye matvarer som sikrer et klimatilpasset og bærekraftig jordbruk. Det kommer frem i en rapport fra tyske vitenskapsakademier og det tyske forskningsrådet. EASAC, en sammenslutning av europeisk vitenskapsakademier ber om en radikal fornyelse av lov- og regelverket, og hevder at det blir store kostnader for samfunnet hvis vi ikke benytter oss av moderne genmodifiseringsteknikker.

En norsk ekspertgruppe nedsatt av Vitenskapsakademiets Science advice-utvalg har nett nærmere på GMO-regulering i Norge.

Akademimøte

Minnetalene over Janne Bondi Johannessen og Knut Rønningen er utsatt til Akademimøte 16. september.

Foredrag ved professor Steinar Holden, Økonomisk insitutt, Universitetet i Oslo;

  • Hvilke virkninger har pandemi og tiltak hatt for norsk økonomi og samfunn?
  • Var det riktig å stenge ned?
  • Hvilke tiltak bør brukes for å dempe skadevirkningene?

     
Nominasjoner ønskes

Nominasjonsfrist for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap og Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap og innen realfag og medisin er 10. februar 2022

Digital konferanse om reiselitteratur 12.-13. november

-Vi tar ikke lenger reisen for gitt. Derfor har koronapandemien gitt en ny aktualitet til temaet reiselitteratur, sier Janicke S Kaasa, som er en av initiativtagerne til konferansen Nordic Travels.  

Seksjonsseminar for kulturfaggruppen

Seminaret er åpent, men det er begrensede plasser. Interesserte kan kontakte arrangør Marit Melhus på epost marit.melhuus@sai.uio.no

Mandag 12. oktober ble Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte arrangert i Speilsalen på ærverdige Grand Hotel. I tillegg til Akademiets trofaste medlemmer var Oslos ordfører, Marianne Borgen, rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, direktør ved Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen og Framkomiteen til stede. Se bildegalleri nederst i denne saken.

Nytt VISTA-senter på NTNU

Det Norske Videnskaps-Akademi og Equinor støtter NTNU med til sammen 25 millioner kroner til et nytt forskningssenter. Senteret skal gi økt kunnskap om havet ved hjelp av undervannsdroner og -roboter.

Nytt VISTA-senter på UiB

Det Norske Videnskaps-Akademi og Equinor gir millionstøtte til etableringen av et nytt VISTA-senter ved Universitetet i Bergen. Senteret skal drive grunnforskning på hvordan innsprøyting av væske kan føre til deformering av undergrunnen.

 

Kavliprisvinnerne og Akademimedlemmene Jennifer Doudna og Emmanuelle Charpentier mottar Nobelprisen i kjemi for genredigerinsgverktøyet CRISPR Cas9. Doudna og Charpentier mottok Kavliprisen i 2018 sammen med Virginijus Šikšnys. 

VISTA

Universitetet i Bergen og VISTA  inviterer til lansering av forskningssenteret VISTA Center for modelling of coupled subsurface dynamics.